پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 85 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

رضایت شغلی

تعاریف رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

ویژگیهای رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

نظریات رضایت شغل

الگوی پورتر – لالر

تئوری ارزشی لاک

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه دو عاملی هرزبرگ

مطالعات ادوین لاک

مطالعات وود و لبود

نظریه ویژگیهای ضروری شغل

تئوری دو عاملی انگیزش و بهداشت

نظریه کامروایی نیازی

مدل های رضامندی شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

اندازه گیری رضایت شغلی

شاخصها و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

انگیزه و عملکرد کارکنان

نقش مدیر در رضایت شغلی

پیشینه مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت هرسی و بلانچارد

سبک دستوری یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف

سبک ارشادی یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی

سبک مشارکتی یا سبک وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی

سبک تفویضی یا وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

انگیزش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

کارکردهای عمده ارزشیابی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

پرسشنامه

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی معلمان

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 28 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

رضایت شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

نتایج رضایت شغلی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

ابزار اندازه گیری

روشهای آماری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

منابع و ماخذ

بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی معلمان
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مبانی نظری رضایت شغلی

دسته بندی : مقالات 2

تعداد صفحات : 11 صفحه

مقدمه

رضایت شغلی به عنوان احساس کلی افراد نسبت به شغل­شان تأثیر مستقیمی بر زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی دارد و نقش تعیین کننده­ای در بهداشت روانی و جسمانی ایفا می­کند در مقابل نارضایتی شغلی موجب کاهش روحیه­ی کاری، عملکرد و به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی پرسنل می­شود. نکته­ی مهمی که در مطالعات مربوط به رضایت شغلی، ابهامات، تناقضات و پیچیدگی­هایی به همراه داشته است، تعیین نقش عوامل شخصیتی در رضایت شغلی است، به­طوریکه برخی محققان حداقل تأثیر را به این عوامل قایل شده­اند و محققان دیگر نظیر (هانت و همکاران، 1968) (Hante&etal) به نقش عوامل شخصیتی بر متغیرهای سازمانی همچون عملکرد، رفتارسازمانی، رهبری و بخصوص رضایت شغلی تأکید دارند و اعتقاد دارند که عوامل شخصیتی، بیش از کمی درآمد و استعداد در نارضایتی افراد، تغییر شکل و ترک حرفه مؤثرند.

مقدمه

رضایت شغلی

پیامهای رضایت شغلی

نظریات رضایت شغلی

انتظارات شغلی (job expectation)

پویایی شغلی (job dynamic)

رضایت شغلی (job satisfaction)

مطالعه ی رضایت شغلی

عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان

مبانی نظری رضایت شغلی
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

رضایت شغلی

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 29 صفحه

مقدمه

کارمند کیست؟

ابعاد رضایت شغلی

نظریه گروه مرجع (Reference Group Theory)

نظریه بیگانگی نسبت به کار و شغل (Work Alienation)

کنترل برکار (Control at work)

عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی

متغیرهای شخصی

حقوق و دستمزد

سطح شغل

محتوای شغل

ابهام نقش

تعهد سازمانی (Organizational Commitment)

مدیریت و مشارکت سازمانی

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

رضایت شغلی
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 63 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

هدف و علت انتخاب موضوع

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه ها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف اخلاق

رشد اخلاق در کودک

رویکرد قدیمی تر

پرخاشگری

خلاصه تحقیق

بررسی تحقیقات گذشته

اهمیت انگیزش

فصل سوم: روش جمع آوری اطلاعات

جامعه مورد مطالعه

روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

فرضیه تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین
خرید و دانلود | 53,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 78 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری مفاهیم

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه تجربی تحقیق

خارج از کشور

داخل کشور

پژوهش های مربوط به هوش هیجانی در خارج از کشور

پژوهش های مربوط به هوش هیجانی در ایران

پیشینه نظری

چارچوب نظری

مدلی از نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی روزمره

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار سنجش

روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

توصیف داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع

پرسشنامه

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان
خرید و دانلود | 59,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 75 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

متغیرها

فرض تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعریف شغل

تعریف رضایت شغلی

رضایت درونی و رضایت بیرونی

تاثیررضایت شغلی بر سازمان

کیفیت زندگی کاری

عوامل موثر بر رضایت شغلی

مبانی نظریه

نظریه بروفی

نظریه امید و انتظار

نظریه نقشی

نظریه نیازها

نظریه ارزش

نظریه بریل

نظریه هرزبرگ (F. Herzberg)

نظریه هالند

نظریه کورمن

نظریه گروه مرجع

نظریه روابط انسانی

افسردگی

تعریف افسردگی

حالت احساس افسردگی

نظریه های مربوط به افسردگی

نظریه های زیست شناختی

درمان براساس نظریه های زیست شناختی

دیدگاه روان پویایی

نظریه یادگیری و افسردگی

نقطه نظر شناختی

نظریه شناختی بک درباره افسردگی

درماندگی شناختی برای افسردگی

دیدگاه اصالت وجودی – انسانگرایی درباره افسردگی

پیشینه و ادبیات تحقق

تاریخچه راهنمائی شغلی

شیوه پیشگیری از افسردگی شغلی

علل استرس شغلی چیست؟

فصل سوم: روش تحقیق

روش انجام تحقیق

ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهاد های تحقیق

بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

پرسشنامه

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

روش تحقیق بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

دسته بندی : روش تحقیق 0

تعداد صفحات : 38 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت پژوهش

بیان و توضیح متغیرهای مورد مطالعه تحقیق

متغیر وابسته

متغیر مستقل

فرضیه های پژوهش

سوالهای پژوهش

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری پژوهش

پیشینه و ادبیات پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش و چگونگی انتخاب نمونه

ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

روش تحقیق بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
خرید و دانلود | 39,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...