پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 78 صفحه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار بود. در این پژوهش نمونه و روش نمونه گیری، روش نمونه گیری در دسترس بود که از بین کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان سبزوار تعداد 50 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک استفاده شده است. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیات پژوهش

فرضیه کلی

فرضیات فرعی

سوالات پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

عزت نفس

تعاریف عزت نفس

نظریه های عزت نفس

عزت نفس در دیدگاه روانکاوری

عزت نفس در دیدگاه آدلر

عزت نفس از دیدگاه راجرز

عزت نفس از دیدگاه گشتالت درمانی

عزت نفس در دیدگاه شناخت درمانی

اهمیت عزت نفس

انواع عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

تعاریف عزت نفس اجتماعی

اهمیت عزت نفس اجتماعی

اضطراب اجتماعی

تصویر بالینی از فردی با اختلال اضطراب اجتماعی

تشخیص

سبب شناسی

دیدگاه روان پویشی

دیدگاه رفتارگرایی

شرطی شدن اضطراب اجتماعی

شرطی شدن کلاسیک

شرطی شدن عامل

دیدگاه شناختی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه اجتماعی

جنبه های مختلف اضطراب اجتماعی

جنبه های رفتاری

جنبه های شناختی

جنبه های بدنی

همه گیر شناسی

پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عزت نفس

اضطراب اجتماعی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

عزت نفس

نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش میدانی

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

جدول شماره سوالات خرده مقیاس های ابزار اضطراب اجتماعی

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

اعتبار و روایی آزمون

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

آمار توصیفی

آزمون کالموگروف اسمیرنوف

آزمون نرمال بودن متغیرها

فرضیات تحقیق

نتیجه گیری

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری پژوهش

مقدمه

فرضیات و نتایج آماری

پیشنهادات

منابع

بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان
خرید و دانلود | 59,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط