پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

عباس دولت یاری 1396/01/26 دسته بندی : کار تحقیقی 3
تعداد صفحات : 78 صفحه

در مقدمه تحقیق «انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران» به بررسی عوامل زیر پرداخته شده است:

همان گونه که از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد، تنظيم و ارائة اين پژوهش بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد.

انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي:

بطوريکه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذکور را مي توان در مواجهه با سه نوع کلي از انواع مسئوليتها دانست که به قرار زير عبارتند از:

1-مسئوليت انتظامي و اداري

2-مسئوليت کيفري

3-مسئوليت مدني

با اين توضيح که نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتکابي ممکن است يکي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد که ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم..... (برای دریافت کامل متن را دانلود کنید)

فهرست مطالب

مقدمه

انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي

مسئوليت انتظامي و اداري

مسئوليت کيفري

مسئوليت مدني

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي

مباحث تکميلي

فصل اول: تاريخچة تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

کليات

تاريخچه

بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي 1316 و 1354 و مقايسة آن دو 

فصل دوم: تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران

کليات

تعريف تخلف

تفاوت جرم کيفري با تخلف انتظامي

تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار

مبناي حقوقي تخلفات انتظامي

مبناي قانوني تخلفات انتظامي

دسته بندي کلي تخلفات

تخلفات پرسنلي

تخلفات مالي

تخلفات اداري

تخلفات شغلي و حرفه اي

رضايت شاکي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئين نامه

بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در مادة 29 آئين نامه

بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين

مادة 86 قانون ثبت

مادة يک لايحة قانوني تصفيه

فصل سوم:  انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

کليات

تعاريف

تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي

مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي

مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي، سلب صلاحيت و موارد آن

مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي، تعليق و موارد آن

تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق

تبصرة ماده 10 قانون الحاق

مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران

مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن

تعريف مرور زمان

مرور زمان جرم

مرور زمان مجازات

مرور زمان جزائي

مرور زمان تخلف انتظامي

مرور زمان تعقيب انتظامي

مرور زمان انتظامي

نظر فقهاي شوراي نگهبان

نکاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي

فصل چهارم: نتيجه گيري

فهرست منابع

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
خرید و دانلود | 7,800 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط