پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

زهرا حسینی 1395/06/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 100 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف کلی تحقیق

هدف های تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه

دیدگاه سیستمی انگیزش در سازمان

مدل اقتضایی انگیزش

نظریه های فرایندی

تئوریهای انگیزشی

نیاز به کسب موفقیت

نیاز به وابستگی

نیاز به قدرت

عوامل راضی کننده یا انگیزشی

عوامل بهداشتی یا عدم رضایت

جدول تئوری های فرآیندی

رفع احساس نابرابری

تئوری انتظار

پاداشهای درونی و بیرونی

تئوری تقویت رفتار

طرحهای انگیزش سازمانی

نتیجه گیری و پیشنهادها

تعریف مدیریت

انگیزش

عوامل مؤثر در انگیزش

انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر

بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان

نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان

الگوی روابط انسانی

الگوی منابع انسانی

متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان

الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت

ویژگی های فردی

ویژگی های شغل

ویژگی های موقعیت کاری

متغیرهای مؤثر در انگیزش

ویژگی های فردی انگیزش

سلسله مراتب نیازها

نظرات اتکینسون و مک کلاند

نظریه دو عاملی انگیزش

فرهنگ سازمانی

محیط محاور کاری

برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار

روش های اصلاح رفتار

دستورهایی برای اصلاح رفتار

چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش

رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی

روابط ایستا و پایدار

انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان

مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی

انگیزه ها و کوششهای انسان

انگیزه های فیزیولوژیایی

انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس

انگیزه های گرسنگی، تشنگی و خواب

انگیزه امنیت و احتراز از درد

انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس

انگیزه های روانی

نظم، فهم، و پیش بینی

انگیزه کفایت، شایستگیو امنیت

انگیزه محبت و وابستگی

انگیزه عزت نفس، ارزش داشتن، و همسان سازی

انگیزه ارزش، معنی، هدف و امید

انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس

انگیزه های اجتماعی (نیروهای اجتماعی در انگیزش)

انگیزه های ناخودآگاه

انگیزش و رفتار

فعالیت و برانگیختگی

گزینندگی انگیزشی

مراحل انگیزشی

الگوهای انگیزشی و سبک زندگی

فشارهای روانی

ناکامی

تعارض

فصل سوم: روش تحقیق  

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم: یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  

بحث و نتیجه

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مآخذ

پرسشنامه

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط