پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و اعتیاد

مجید نامداری 1394/06/28 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 

بیان مسئله 

اهمیت و ضرورت موضوع 

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي موجود در این پژوهش 

تعریف مفهومی اعتیاد 

تعریف عملیاتی اعتیاد 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري مستبدانه 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري مستبدانه 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري اقتدار منش 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري اقتدار منش 

تعریف مفهومی سبک فرزندپروري سهل گیرانه 

تعریف عملیاتی سبک فرزندپروري سهل گیرانه 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اعتیاد

تاریخچه ي مصرف مواد در ایران 

مفاهیم و تعاریف اعتیاد 

اعتیاد به مواد مخدر داراي سه ویژگی ذیل است

اشکال اعتیاد 

فرایند اعتیاد

علل و زمینه هاي اعتیاد 

عوامل فردي 

عوامل خانوادگی 

علل اجتماعی 

علل جغرافیایی و اقتصادي 

ویژگیهاي شخصیتی معتادان:

عوارض جسمی 

عوارض روانی 

عوارض اجتماعی 

مواد مخدر و انواع کلی آن 

سیگار و توتون 

نظري پژوهش 

سبب  شناسی اعتیاد  بر اساس نظریه هاي روان شناختی 

عوامل روانی  - اجتماعی تاثیر گذار در متمایل شدن مراجعان به سوء مصرف مواد 

نقد رویکرد روانشناختی 

نظریه هاي زیست شناختی 

رویکردهاي جامعه شناختی 

تئوري محرومیت نسبی 

نظریه هاي خرده فرهنگ  

نظریه پیوند افتراقی

نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر 

کنش متقابل نمادین یا نظریه برچسب زنی 

رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر 

مدل سازگاري 

نقد مطالعات، رویکردها و نظریات جامعه شناسی در مورد اعتیاد 

سبک هاي فرزند پروري 

تغییرات تاریخی در مفهوم سبک فرزندپروري   

والدین مستبد 

نتیجه این سبک

والدین سهل گیر 

والدین سهل گیر اغماض کننده (والدین سهل گیر بامریند) 

الگوهاي فرزندپروري بر اساس دیدگاه اریکسون و سیلگمن 

نظریه اریکسون 

الگوي سیلگمن 

اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن 

طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروري    

فرهنگ و فرزندپروري

مروري بر تحقیقات داخلی و خارجی 

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه 

روش تحقیق 

جامعه 

نمونه و روش نمونه گیري 

ابزار پژوهش و ویژگی هاي فنی 

اعتبار و پایایی 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 

نتیجه گیري 

پیشنهاد هاي پژوهشی 

پیشنهادهاي کاربردي 

منابع و مآخذ 

پرسشنامه سبک های فرزندپروری

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و اعتیاد
خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط