پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر اینترنت و تلفن همراه بر دانشجویان و عملکرد آنها در زندگی پرداخته است. هدف اصلی این طرح، بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن در جامع می باشد. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با بکار گیری پرسشنامه از نمونه ای به حجم 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنجان به عمل آمده است و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بحث توصیفی میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد و واریانس را در میان پاسخگویان بدست آوردیم و با استفاده از آمار استنباطی سطح معناداری، ضریب همبستگی پیرسون و رابطه ی معناداری بین متغیرها را بدست آوردیم، که نتایج نشان داد دانشجویان تلفن همراه را برای روابط روزمره خود استفاده می کنند و مخالف استفاده های نادرست و غیر اخلاقی از تلفن همراه می باشند.

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف جزئی

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری

نگرش:

تلفن ثابت

تلفن همراه

ارتباط

فرهنگ

Bluetoot

EMS

GPRS

GPS

SMS

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

مطالعه موردی در ایران: تلفن همراه بعنوان تکنولو‍ژی ارتباطی فردی

توسعه های فردی در پرتو موبایل

موبایل و توسعه ارتباطات بین فردی

موبایل، پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات

نظریه های رسانه شناسی: اینیس[1] و مک لوهان[2]

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان

مصرف تظاهری تلفن همراه

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده

موبایل، هویت فردی و فردگرایی

بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

روش پژوهش

تعریف و تعیین جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش تحلیل داده ها

یافته های توصیفی

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب درآمد

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

مقدمه:

نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

پیشنهادات

محدودیتها

منابع و ماخذ

کتب فارسی

مقالات فارسی

کتب انگلیسی

پرسشنامه علل گرایش به ارتباطات جدید موبایل

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن
خرید و دانلود | 67,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط