پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن

مهدی قلندری 1394/06/28 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده

تحقیق حاضر به بررسي تأثير اينترنت و تلفن همراه بر دانشجویان و عملکرد آنها در زندگی پرداخته است. هدف اصلی این طرح، بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن در جامع می باشد. اين پژوهش با استفاده از روش اسنادي و پيمايشي و با بکار گيري پرسشنامه از  نمونه اي به حجم 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنجان به عمل آمده است و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بحث توصيفي میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد و واریانس را در ميان پاسخگويان بدست آورديم و با استفاده از آمار استنباطي سطح معناداری، ضریب همبستگی پیرسون و رابطه ي معناداري بين متغيرها را بدست آورديم، که نتایج نشان داد دانشجویان تلفن همراه را برای روابط روزمره خود استفاده می کنند و مخالف استفاده های نادرست و غیر اخلاقی از تلفن همراه می باشند.


چکیده

مقدمه

بیان مسئله 

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف جزئی

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری

نگرش:

تلفن ثابت

تلفن همراه

ارتباط

فرهنگ

Bluetoot

EMS

GPRS

GPS

SMS

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

مطالعه موردي در ايران: تلفن همراه بعنوان تکنولو‍ژي ارتباطي فردي

توسعه هاي فردي در پرتو موبايل

موبايل و توسعه ارتباطات بين فردي

موبايل، پيوندها، دلبستگي هاي فردي و حوزه خصوصي زندگي

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات

نظریه های رسانه شناسی: اینیس[1] و مک لوهان[2]

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

 استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان

مصرف تظاهري تلفن همراه

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده

موبايل، هويت فردي و فردگرايي

بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

روش پژوهش

تعریف و تعیین جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش تحلیل داده ها

یافته های توصیفی

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب سن

جدول بررسی شاخصهای توصیفی پاسخگویان بر حسب درآمد

جدول توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

مقدمه:

نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

پیشنهادات

محدودیتها

منابع و ماخذ

کتب فارسی

مقالات فارسی

کتب انگلیسی

پرسشنامه علل گرایش به ارتباطات جدید موبایل

بررسی جامعه شناختی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از موبایل و کارکردهای آن
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط