پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 105 صفحه

مقدمه

فصل یکم: منطق فازی و ریاضیات فازی

منطق فازی

تاریخچه مختصری از منطق فازی

آشنایی با منطق فازی

سیستم های فازی

نتیجه گیری

ریاضیات فازی

مجموعه های فازی

مفاهیم مجموعه های فازی

عملیات روی مجموعه های فازی

انطباق مجموعه های فازی

معیار های امکان و ضرورت

روابط فازی

رابطه ی هم ارزی فازی

ترکیب روابط فازی

منطق فازی

عملیات منطقی و مقادیر درستی فازی

کاربرد مقادیر درستی فازی

نتیجه گیری

فصل دوم: الگوریتم ژنتیک

چکیده

مقدمه

الگوریتم ژنتیک چیست؟

ایده اصلی الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک

سود و کد الگوریتم

روش های نمایش

روش های انتخاب

روش های تغییر

نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک

محدودیت های GA ها

چند نمونه از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک

نسل اول

نسل بعدی

انتخاب

تغییر از یک نسل به نسل بعدیcrossover

جهش mutation

هایپر هیوریستیک

فصل سوم: بررسی مقالات

یک روش رویه ای پیش بینی دمای هوای شبانه برای پیش بینی یخبندان

چکیده

مقدمه

روش شناسی

مجموعه اصطلاحات

نگاه کلی

یادگیری

تولید پارامترهای ساختاری

پیش بینی

متناسب سازی ضعیف، متوسط و دقیق

نتایج

واقعه ی یخبندان شپارتون

بحث

نتیجه گیری

پیش بینی دما و پیش گویی بازار بورس بر اساس روابط منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

چکیده

مقدمه

سری های زمانی فازی و روابط منطق فازی

مفاهیم اساسی و الگوریتم های ژنتیک

روش جدید پیش بینی دما و بازار بورس بر اساس روابط منطقی فازی و الگوریتم های ژنتیک

نتیجه گیری

پیش بینی روند دمای جهانی بر اساس فعالیت های خورشیدی پیشگویی شده در طول دهه های آینده

چکیده

مقدمه

داده و روش بررسی

نتایج

نتیجه گیری

منابع

فهرست جدولها

جدول برخی از مفاهیم پایه ی مجموعه های فازی

جدول تاریخ اولین پیش بینی و خطای پیش بینی مربوطه

جدول داده های پیشین میانگین دمای روزانه از 1 ام ژوئن 1996 تا 30 ام سپتامبر در تایوان

جدول داده های قدیمی تراکم ابر های روزانه از 1 ام ژوئن 1996 تا 30 ام سپتامبر در تایوان

جدول جمعیت ابتدایی

جدول میانگین دمای روزانه ی فازی شده و تراکم ابرهای روزانه فازی شده از 1 ام ژوئن تا30ام سپتامبر در تایوان بر اساس نخستین کروموزوم

جدول دو فاکتور مرتبه سوم روابط گروهی منطق فازی

جدول دمای پیش بینی شده و میانگین خطای پیش بینی بر اساس سریهای زمانی فازی مرتبه سوم

جدول درصد میانگین خطای پیش بینی برای مراتب مختلف بر اساس روشهای پیشنهادی

جدول درصد میانگین خطاهای پیش بینی برای پنجره های متفاوت بر اساس روشهای پیشنهادی

جدول داده های قدیمیTAIFEXو TAIEX

جدول خطای مربع حسابی برای مراتب مختلف روش پیشنهادی

جدول مقایسه مقادیر پیشبینیTAIFEXوخطاهای مربع حسابی برای روشهای مختلف پیش بینی

فهرست شکلها

شکل طرز کار سیستم فازی

شکل نمودار توابع فازی s، ذوزنقهای و گاما

شکل مثال هایی از اجتماع، اشتراک و متمم دو تابع عضویت

شکل برخی از عملگر های پیشنهاد شده برای اشتراک

شکل برخی از عملگر های پیشنهاد شده برای اجتماع

شکل انطباق دو مجموعه فازی

شکل نمایش معیار های امکان و ضرورت

شکل مقادیر درستی فازی

شکل منحنی

شکل تاثیر الگوریتم ژنتیک بر کروموزوم های 8 بیتی

شکل تفاوت های تولید شده ی بین مشاهدات مرجع و مشاهداتی که زودتر در صف می آیند

شکل مشاهدات هواشناسی به صف شده

شکل دیاگرام درختی

شکل توابع گاوس برای متناسب سازی ضعیف، متوسط و دقیق دمای هوا

شکل هیستوگرام خطا های پیش بینی

شکل خطای میانه ماهیانه

شکل خطای درصدی میانه ماهیانه

شکل تراکم پیش بینی

شکل ترسیم توزیعی دمای هوای مشاهده شده در مقابل 1 ساعت پیش بینی دمای هوا

شکل واقعه ی شپارتون، مشاهده و پیش بینی دماهای هوا

شکل یک کروموزوم

شکل توابع عضویت متناظر رن هایx کروموزوم های نشان داده شده در شکل

شکل توابع عضویت متناظر ژن هایy کروموزوم های نشان داده شده در شکل

شکل عملیاتcrossover دو کروموزوم

شکل عملیات جهش یک کروموزوم

شکل بهترین کروموزوم برای پیش بینی میانگین دمای روزانه در ژوئن 1996

شکل میانگین خطای پیش بینی روشهای پیشنهادی بر اساس سری های زمانی فازی مرتبه سوم

شکل خطای مربع حسابی بر اساس سری های زمانی فازی مرتبه هفتم

شکل پیکر بندی شبکه های عصبی منطقی فازی

شکل مقادیر مشاهده و پیش بینی شده ی ولف نو

شکل مقادیر مشاهده و پیش بینی شده ی دمای غیر عادی جهان

پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند
خرید و دانلود | 75,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط