پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی تیپ شخصیتی و رضایت شغلی دبیران

زهرا حسینی 1394/06/16 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 95 صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه

مقدمه

بيان مسأله

ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف اصلي

اهداف فرعي

سؤالهاي تحقيق

سوال اصلي

سوالهاي فرعي

فرضيه تحقيق

فرضية اصلي

فرضيه هاي فرعي

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف نظری تیپ شخصیتی

تعریف نظری رضایت شغلی

شخصيت نوع A

شخصيت نوع B

رضايت شغلي

متغیرهای کنترل

فصل دوم: پيشينه تحقيق

موضع گيريهاي نظري در خصوص رضايت شغلي

تعريف رضايت شغلي

اهميت رضايت شغلي

ابعاد رضايت شغلي

رضايت از کار

رضايت از مافوق

رضايت از همکاران

رضايت از ترفيع

رضايت از حقوق

انواع رضايت شغلي

رضايت دروني

رضايت بيروني

نظريه هاي مرتبط با رضايت شغلي

نظريه برابري

نظريه نياز

نظريه گروه مرجع

نظريه ويژگيهاي ضروري شغل

نظريه اختلاف

نظريه رضايت کلي از زندگي

نظريه جبران

نظريه سرايت

نظريه تفکيکي

نظريه نياز

نظريه مازلو

نيازهاي فيزيولوژيکي عمومي

نيازهاي تامين و ايمني

نيازهاي اجتماعي

نيازهاي منزلت و احترام

نيازهاي خوديابي و کمال

نظريه دو عاملي هزربرگ

عوامل بهداشتي

عوامل انگيزشي

نظريه نيازهاي سه گانه مک کلند

نياز به کسب موفقيت

نياز به کسب قدرت

نياز به ايجاد ارتباط با ديگران

نظريه جذابيت انتظار

عوامل مؤثر بر رضايت شغلي

کارهايي که هماورد طلب باشند

يکساني حقوق و مزايا

شرايط مناسب کاري

همکاران مساعد

پيامدهاي رضايت بخش و عدم رضايت شغلي

تشويش

غيبت کاري

تأخير در کار

ترک خدمت

فعاليت اتحاديه

بازنشستگي زودرس

راهکارهاي افزايش رضايت شغلي

جبران شرايط زير استاندارد

جابجايي پرسنل ناراضي

تغيير ادراکات افراد و کارکنان ناراضي

ايجاد برنامه هاي تقويت روحيه و رفاه

موضع گيريهاي نظري در خصوص شخصيت

تعريف شخصيت

عوامل موثر در شکل گيري شخصيت

عوامل زيستي شخصيت

عوامل اجتماعي شخصيت

عوامل زيستي شخصيت

عوامل عصبي غددي

عوامل اجتماعي شخصيت

تعليم و تربيت

نقش اولين سالهاي زندگي

اهميت و فوائد مطالعه شخصيت

نظريه هاي شخصيت

نظريه هاي نوع شناختي شخصيت

طبقه بندي بقراط و جالينوس

سودايي مزاج

صفراوي مزاج

بلغمي مزاج

دمدمي مزاج

طبقه بندي کرچمر

شورمندان

افسردگان

طبقه بندي شلدون

طبقه بندي هيمنس و ويرسما

آهنگي

نظريه هاي تحليل عاملي

نظريه کتل

صفت مشترک

صفات بي نظير

صفات توانايي

صفات خلق و خو

صفات پويا

نظريه آيزنک

نظريه هاي کوچک يا نظريه هاي نوار باريک

مکان کنترل

شخصيت ماکياويلي

شخصيت نوع A

شخصيت نوع A و B

شخصيت نوع A

تناسب شغل با شخصيت

تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق

تحقيقات خارجي

تحقيقات داخلي

فصل سوم: روش پژوهش

روش تحقيق و نوع تحقيق

نمونه آماري وجامعه آماري

روش نمونه گيري

ابزار تحقيق(ابزار گرد آوري يافته ها)

روش نمره گذاري پرسشنامه تيپ شخصيتي B,A

پرسشنامه سنجش رضايت شغلي

روش نمره گذاري پرسشنامه رضايت شغلي

روش گرد آوري يافته ها

روش تجزيه و تحليل يافته ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‏ها

بررسي جمعيت شناختي

بررسي توصيفي و استنباطي (تحليلي) يافته هاي پژوهش

بررسي جمعيت شناختي

فرضيه اصلي

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتيجه گيري

پیشنهادات

پژوهشی

کاربردی

محدوديتهاي پژوهش

منابع

ضمائم

پرسشنامه

بررسی تیپ شخصیتی و رضایت شغلی دبیران
خرید و دانلود | 9,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط