پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی

زهرا حسینی 1394/06/16 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه

فصل اول: گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

موضوع پژوهش 

ابعاد موضوع پژوهشي 

هدف پژوهش 

امکان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري 

سوالهاي پژوهش  

فرضيه هاي تحقيق 

متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي  

متغير پيش بيني کننده 

هوش هيجاني 

هيجان 

سلامت رواني 

علائم جسماني  

تعريف نظري 

تعريف عمليات  

اضطراب و اختلال در خواب 

تعريف نظري 

تعريف عملياتي 

اختلال در کنش اجتماعي 

تعريف نظري 

افسردگي شديد يا اساسي 

تعريف نظري 

تعريف عملياتي 

چکيده فصل 

فصل دوم: مرور و تحليل يافته هاي پيشين در قلمرو و موضوع

تاريخچة هوش هيجاني  

تعريف و پيشينه هوش هيجاني 

پيشينه مطالعه هوش غير شناختي

تعريف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش هيجان و مؤلفه هاي آن  

خود آگاهي 

خود کنترلي يا مديريت خود 

شعور اجتماعي 

خود انگيزي

مهارتهاي اجتماعي 

اساس فرهنگي هوش هيجاني 

تفاوت IO با هوش هيجاني

زمينه هاي بحث هوش هيجاني

کالبد شکافي يک تسخير هيجاني

مقدمه

سيستم ارتباط عصبي 

قراول هيجاني 

متخصص حافظه هيجاني  

هماهنگي فکر و هيجان

تعريف مفاهمي بداشت رواني 

صلامت روان از نظر آلپورت 

سلامت روان از نظري رل راجرز از يک فرم 

ملاکهاي مهم از نظر فيشن  

عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

ملاکهاي مهم از نظر فيشن 

عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

تأمين نيازهاي جسماني 

تأمين نيازهاي رواني

احساس ايمني

احساس ارزشمندي

ميل به موقعيت

واقع بيني

يادگيري گذشته

عوامل اجتماعي

اصلاح و سبک روش زندگي 

نقش مذهب و فلسفة زندگي در بهداشت رواني 

انسان سالم 

ويژگيهاي انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم: فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع

روش تحقيق 

جامعه مورد بررسي

نمونه منتخب 

روش نمونه گيري 

ابزار و روش اجراي پژوهش

آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ)

روش اجراي آزمون 

روش نمره گذاري  

پرسشنامه سلامت رواني(GHE)

روايي و اعتبار

روش اجراي آزمون 

روش نمره گذاري  

روش قراردادي

روشهاي آماري و منطق استفاده از آن

فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج

يافته هاي توصيفي 

فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني

فرضيه دوم رابطه هوش هيجاني و رابطه کار جسماني

فرضيه سوم رابطه هوش هيجاني با اضطراب

فرضيه چهارم رابطه هوش هيجاني با به کارکردي اجتماعي

فرضيه پنجم رابطه هوش هيجاني با افسردگي

فصل پنجم: بحث ونتايج کلي

بحث و نتايج کلي  

بحث و بررسي درباره يافته ها

تفسير نهايي پيامدها

محدوديت ها  

پيشنهادات  

فهرست منابع و مآخذ

پيوست

پرسشنامه

پرسشنامه سلامت عمومي

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط