پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی ارتباط بین انجام فعالیت های نظارتی مدیران و عملکرد آموزشی مدارس

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 80 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیرهای مداخله گر

تعاریف عملیاتی

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف نظارت

اصول نظارت

اصل سازمانی

اصل مسؤلیت و اختیار

اصل پویاییهای گروهی

اصل رشد و پیشرفت حرفه ای

اصل ارزشمند بودن فرد و گروه

اصل علمی بودن

اصل تغییر

تاریخچه نظارت

سیر تاریخی مفاهیم نظارت و راهنمایی

نظارت و راهنمایی تحت عنوان بازرسی مدرسه وکلاس درس

نظارت و راهنمایی علمی

نظارت و راهنمایی تحت عنوان روابط انسانی آزاد منشانه

نظارت و راهنمایی تحت عنوان اصلاح روش تدریس

نظارت و راهنمایی تحت عنوان رهبری آموزشی آزادمنشانه

نظارت و راهنمایی تحت عنوان رهبری آموزشی مبتنی بر همکاری گروهی

نظارت و راهنمای تحت عنوان توسعه برنامه درسی

فعالیتها و عملیات انجام شده

مفاهیم و جهت گیریهای نظارت و راهنمایی بعد از دهه 1950

در دهه 1970 نظارت به عنوان مدیریت

دهه 1980 و بعد از آن

فعالیتها و عملیات

انواع نظارت

هر یک از این پنج مرحله به شرح زیر است

تبادل نظر پیش از مشاهده

مشاهده

تحلیل و راهبرد

تبادل نظر نظارتی

تحلیل پس از تبادل نظر

نظارت همتا

نظارت و راهنمایی همکار (مربیگری یا هدایت همکار)

نظارت سینوژیک(برهم افزا)

نظارت غیر رسمی

آیا نظارت لازم است؟

امر نظارت برای چه کسانی ضروری است؟

معلم کم تجربه تر نیازبیشتری به کمک ناظران دارند

الگویی از نظارت

نقشهای ناظر

نظارت هدایتگر و اصلاحی طبق چه برنامه ای باید انجام شود نام ببرید؟

قبل از مشاهده

درحین مشاهده

چپس از مشاهده

بررسی تحقیات مشابه در ایران

تحقیقات انجام شده مشابه در خاج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

روش وطرح نمونه گیری (روش نمونه گیری)

برآوردحجم نمونه

ابزارگردآوری داده ها

جدول شاخصهای فرضیه ها و سوالات مربوطه به هرشاخص درپرسشنامه تحقیق

روائی و اعتبار پرسشنامه

طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

آمارتوصیفی

آماراستنباطی

فصل چهارم: یافته های آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری وپیشنهادات

محدودیتهای پژوهش

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

محدودیت های در اختیار پژوهشگر

پیشنهادات برگرفته ازتحقیق براساس فرضیات تحقیق

منابع و ماخذ

بررسی ارتباط بین انجام فعالیت های نظارتی مدیران و عملکرد آموزشی مدارس
خرید و دانلود | 59,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط