پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسي ارتباط بين انجام فعاليت هاي نظارتي مديران و عملكرد آموزشي مدارس

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 80 صفحه

فصل اول: كليات

مقدمه

بيان مساله

اهداف تحقيق

سوالات تحقيق

متغيرهاي تحقيق

متغير مستقل

متغير وابسته

متغيرهاي مداخله گر

تعاريف عملياتي

قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي

قلمرو مكاني

قلمرو زماني

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه

تعريف نظارت

اصول نظارت

اصل سازماني

اصل مسؤليت و اختيار

اصل پوياييهاي گروهي

اصل رشد و پيشرفت حرفه اي

اصل ارزشمند بودن فرد و گروه

اصل علمي بودن

اصل تغيير

تاريخچه نظارت

سير تاريخي مفاهيم نظارت و راهنمايي

نظارت و راهنمايي تحت عنوان بازرسي مدرسه وكلاس درس

نظارت و راهنمايي علمي

نظارت و راهنمايي تحت عنوان روابط انساني آزاد منشانه

نظارت و راهنمايي تحت عنوان اصلاح روش تدريس

نظارت و راهنمايي تحت عنوان رهبري آموزشي آزادمنشانه

نظارت و راهنمايي تحت عنوان رهبري آموزشي مبتني بر همكاري گروهي

نظارت و راهنماي تحت عنوان توسعه برنامه درسي

فعاليتها و عمليات انجام شده

مفاهيم و جهت گيريهاي نظارت و راهنمايي بعد از دهه 1950

در دهه 1970 نظارت به عنوان مديريت

دهه 1980 و بعد از آن

 فعاليتها و عمليات

انواع نظارت

هر يك از اين پنج مرحله به شرح زير است

تبادل نظر پيش از مشاهده

مشاهده

تحليل و راهبرد

تبادل نظر نظارتي

تحليل پس از تبادل نظر

نظارت همتا

نظارت و راهنمايي همكار (مربيگري يا هدايت همكار)

نظارت سينوژيك(برهم افزا)

نظارت غير رسمي

آيا نظارت لازم است؟

امر نظارت براي چه كساني ضروري است؟

معلم كم تجربه تر نيازبيشتري به كمك ناظران دارند

الگويي از نظارت

نقشهاي ناظر

نظارت هدايتگر و اصلاحي طبق چه برنامه اي بايد انجام شود نام ببريد؟

قبل از مشاهده

درحين مشاهده

چپس از مشاهده

بررسي تحقيات مشابه در ايران

تحقيقات انجام شده مشابه در خاج از كشور

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش شناسي تحقيق

جامعه آماري

روش وطرح نمونه گيري (روش نمونه گيري)

برآوردحجم نمونه

ابزارگردآوري داده ها

جدول شاخصهاي فرضيه ها و سوالات مربوطه به هرشاخص درپرسشنامه تحقيق

روائي و اعتبار پرسشنامه

طرح پژوهش و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

آمارتوصيفي

آماراستنباطي

فصل چهارم: يافته هاي آماري

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري وپيشنهادات

محدوديتهاي پژوهش

محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر

محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر

پيشنهادات برگرفته ازتحقيق براساس فرضيات تحقيق

منابع و ماخذ

بررسي ارتباط بين انجام فعاليت هاي نظارتي مديران و عملكرد آموزشي مدارس
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط