مشاهده دسته بندی ����������-��������

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

بهرام محمدپور 1396/06/27 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 72 صفحه

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک برای دانلود آماده شده است. هدف این پروژه بکارگیری حسابداری مدیریتی در موقعیت استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA ) توسعه یافته است.

بنابراین نقش اصلی این پروژه توصیف نحوه انتشارعملی اصول SMA در حسابداری مدیریت می باشد.این پروژه به شرح ذیل سازمان دهی شده است.در بخش اول چارچوب نظری بر مبنای اصول پایه SMA توسعه یافته است. این چارچوب در صورت کاربرد حسابداری مدیریتی به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک، پنج رویکرد یا دیدگاه اصلی را لحاظ می کند (خارجی، درازمدت، اشتراکی، پیشرفت (ترقی) و انتخابی).در بخش بعدی، روش و متدولوژی به کار رفته به همراه محدودیت های مطالعه مطرح شده است.

سپس، مورد اصلی توصیف و کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته است.در بخش بعدی، این تحلیل به شیوه موضوعی ادامه یافته و بدین طریق یافته های موردی مطرح می شود. در نهایت، راجع به نتایج و موضوعات تحقیق آتی بحث شده است. در ارتباط با حسابداری مدیریت، SMA را می توان ارائه اطلاعات به افراد درون سازمان برای تصمیم گیری استراتژیک بهتر و ارتقاء راندمان واثربخشی امور فعلی جهت نیل به اهداف استراتژیک نامید.

در این پروژه، از مطالعه موردی کیفی با خصوصیات توصیفی و توضیحی، برای مطالعه کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک استفاده شده است.کاربرد حسابداری مدیریت به عنوان ابزاری برای تاکید برجنبه های استراتژیک در فرایند ارزیابی در کمپانی دارویی AstraZeneca مطالعه گردید.ارزیابی آینده محصولات محلی خاص دربرگیرنده دو پروژه داخلی بود ( یکی پروژه منبع یابی و دیگری پروژه محرومیت وبی بهره سازی) و در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ صورت گرفت.

چکیده

مقدمه

فصل اول: بازنگری متن

رویکرد خارجی

رویکرد دراز مدت

رویکرد مشارکتی

رویکرد ترقی و پیشرفت

رویکرد انتخابی

چکیده بازنگری متن

فصل دوم: روش

ظهور مطالعه کیفی

شیوه تحقیق قیاسی استقرایی

روش مطالعه موردی

تعمیم پذیری مطالعه

تعیین حدود

جمع آوری و تحلیل داده

فصل سوم: توصیف موردی

آغاز ارزیابی

ارزیابی کاهش هزینه

ارزیابی اختیارات آتی

ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت

خلاصه توصیف موردی

فصل چهارم: یافته های موردی

رویکرد خارجی

رویکرد دراز مدت

رویکرد مشارکتی

نقش تحلیل حسابداری رسمی

استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت

چکیده یافته های موردی

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث

نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهاداتی برای تحقیق آتی

پیوست‌ها

منابع

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

بهرام محمدپور 1396/06/23 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 119 صفحه

منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است.این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد.

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کلیات پژوهش ،شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… می باشد. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد.فصل سوم: روش شناسی پژوهش که این فصل شامل معرفی جامعه آماری پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، تعیین ابزار اندازه گیری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه و آماره آزمون می باشد.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها که شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون فرض های آماری می باشد. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها که شامل نتیجه گیری براساس فرضیه های آماری و پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می باشد.

هدف این پروژه ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد. این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

نوع طرح پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

قلمرو پژوهش

محدودیت پژوهش

واژگان تخصصی پژوهش

ساختار پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

حسابداری و پیرامون آن

هدف های صورتهای مالی

نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری

گزارش های حسابداری

صورتهای مالی و گزارشگری مالی

انواع گزارش های مالی

استفاده کنندگان گزارشهای مالی

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

گزارشگری مالی تحت وب

تاریخچه اینترنت

وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان

محدودیت های گزارشگری مالی سنتی

لزوم مدل جدید گزارشگری مالی

موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب

انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب

زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟

فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری

پیشینه پژوهش

پژوهشهای برون از کشور

پژوهشهای درون کشور

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)

آماره آزمون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات جمعیت شناسی

آزمون فرضیات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع

file logo
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

بهرام محمدپور 1396/06/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 176 صفحه

شرح مختصر پروژه: در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد. در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

مقدمه:

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتا فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

انگیزه‌های انتخاب موضوع (حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی)

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق (حسابداری استراژتیک)

سوالات اصلی تحقیق

سوال اول

سوال دوم

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

نوآوری تحقیق

تعاریف عملیاتی

بهای تمام شده

هزینه‌های تولیدی

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

سربار ساخت

تخصیص هزینه‌ها

نرخ جذب سربار

هزینه‌یابی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

فعالیت

محرک هزینه

هزینه یابی سنتی

سودخالص

سود هر سهم

قیمت معاملاتی

P/E

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

حسابداری بهای تمام شده

اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده

عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

اندازه موسسه

نوع فرآیند تولید

تنوع محصولات تولیدی

طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده

متغیرهای خارجی

ماهیت حسابداری بهای تمام شده

عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده

سیستمهای هزینه‌یابی

سیستمهای هزینه‌یابی سنتی و روشهای مربوطه

هزینه‌یابی مستقیم (نهایی)

هزینه‌یابی جذبی

سیستم هزینه‌یابی سفارش کار

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

حسابداری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

انتقال بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده هر دایره به دایره بعد

انتقال بهای تمام شده محصول از دایره نهایی به انبار کالای ساخته شده

روشهای بکارگیری هزینه‌یابی مرحله‌ای

گزارش هزینه تولید

روش میانگین

روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

محصولات مشترک

محصولات فرعی

تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

روشهای تخصیص هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر استفاده کننده (تولیدی یا خدماتی)

ضرورت استفاده از نرخهای از پیش تعیین شده جذب سربار

مبانی جذب هزینه‌های سربار

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

فنون و تکنیکهای حسابداری مدیریت

هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)

توضیح تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای هدف

مدل حاشیه سود بر مبنای هدف

هزینه‌یابی مبتنی بر بازار

مقدمه

نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید

حسابداری مدیریت

رویکردهای حسابداری مدیریت

رویکردهای کمی

هدفهای حسابداری مدیریت

بخش اول

بخش دوم

تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

طبقه‌بندی هزینه‌ها

طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه وظایف مدیریت

طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه قابلیت ردیابی یا ارتباط فعالیت

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس محاسبه سود طبقه‌بندی عملیاتی

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس واکنش نسبت فعالیت (رفتار هزینه)

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با کنترل و تصمیم‌گیری

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس فرض دوره مالی

طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌ها

سایر طبقه‌بندی هزینه‌ها

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

ضعف سیستمهای هزینه‌یابی سنتی

سلسله مراتب فعالیتها

محرکهای هزینه (فعالیت) و ماهیت آنها در (ABC)

مزایای بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

تعداد محرکهای فعالیت (محرک هزینه) مورد نیاز

عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب هزینه (فعالیت)

هزینه تعیین محرکهای هزینه و هزینه اندازه‌گیری

آثار رفتاری

همگن بودن فعالیتها

پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

کاربرد استفاده از سیستم ABC

مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی

مدیریت برمبنای فعالیت

ABC بعنوان یک سیستم فراگیر

نسلهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

نخستین نسل سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها (ABC)

دومین نسل هزینه‌یابی براساس فعالیت

سومین نسل سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

چهارمین نسل از سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان

دشواری‌های هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

مدل جدید هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

برآورد هزینه یک واحد زمانی از ظرفیت عملی

محاسبه تعداد واحد زمانی لازم برای تکمیل یک واحد از فعالیت

محاسبه نرخ محرک‌های هزینه

تحلیل و گزارشگری هزینه

قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

بودجه‌بندی برمبنای فعالیت

مشخصات قلمرو تحقیق

نام

تاریخ تاسیس

تاریخ بهره‌برداری

محل دفتر مرکزی و کارخانه

موضوع شرکت طبق مادهاساسنامه

مالکیت شرکت

وضعیت اشتغال

شرکت فرعی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری شرکت

چارت سازمانی شرکت نورد آلومینیوم

شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی

فرآیند تولید در شرکت

انبار در جریان

فرآیند عمومی تولید

مراحل تولید

پروسه تولید

نورد سرد

ماشین اسلیتر

برش عرضی

فرمینگ

لوله‌سازی

انبار در جریان ساخت

روش محاسبه قیمت تمام شده

محاسبه بهای تمام شده

محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید

محصولات فرعی

بهای تمام شده محصولات در سال

طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

مقدمه

جدول درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به کل تولید و فروش شرکت

مقایسه پیاده‌سازی با نصب

تعیین فعالیتها

تعیین محرکهای فعالیت

تخصیص هزینه‌ها

مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

پژوهشهای انجام شده در ایران

پژوهشهای انجام شده در جهان

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

قلمرو تحقیق

داده‌های تحقیق (جامعه آماری)

متغیرهای تحقیق

روش جمع‌آوری داده‌ها

روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه

آزمون فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی

پیشنهادات حاصل از تحقیق

سایر پیشنهادات

پیشنهاد برای تحقیقات آینده

محدودیتهای تحقیق

file logo
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پایان نامه حسابداری حقوق و دستمزد

مصطفی قربانی 1394/06/31 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 95 صفحه

این فایل دارای 95 صفحه می باشد و مطالب آن مربوطه به حسابداریست و به صورت ورد  و قابل ویرایش برای تغییر دادن جاهایی که لازم است برای شما گذاشته شده است.

در زیر چکیده آن و فهرست آن قرار داده شده است.

چکیده

سیستم حقوق و دستمزد هر کشوری تابع قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی آن می‌باشد. کلیه نیروهای انسانی فعال شاغل اعم از بخش دولتی و غیردولتی که در قبال ارائه خدمات به سازمان‌های دولتی و غیردولتی مبالغی به‌عنوان حقوق و دستمزد و مزایا دریافت می‌نمایند هریک تابع مقررات استخدامی سازمان‌های مرتبط با آن می‌باشند.شایان‌ذکر است که حقوق و دستمزد و سایر مزایای دریافتی نیروی انسانی فعال شاغل در مؤسسات(دولتی و غیردولتی)در شمول قانون واحدی درآمده که رعایت آن الزامی است.حقوق و مزایای کارگران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی تابع قانون کار است. نظام اداري و اجرايي كشور لازم است زماني كه می‌خواهیم مراحل نظام پرداخت را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار دهيم به اصول و مباني ارزش، به‌طور خاص نيز توجه كنيم. به استناد آیه‌ی شریفه‌ی قرآن كريم «ان ليس الانسان الا ما شعر و ان سعيد سوف يري.» (بايد از هرگونه يكسان نگري به مشاغل مختلف حتی‌الامکان پرهيز كرد) پس بر اساس اين اصل بايد به مشاغل مختلف ارزش متفاوتي قائل شويم. بايستي با اعمال روش ارزشيابي در پرداخت حقوق، اگر بازدهي كاركنان بیش‌ازحد استاندارد باشد از سيستم تشويق مانند: اعطاي ارتقاء تشويقي استفاده كرد و برعكس اگر چنانچه بازدهي كاركنان در حد استاندارد نباشد سيستم تنبيهي اعمال شود.امروزه بايد مديران سازمان‌ها و شرکت‌های جديد باقدرت خلاقانه‌ی فكري خود فعالیت‌های پرثمري را در اجراي يك سيستم حقوق و دستمزد مناسب انجام دهند، تا به‌خوبی بتوانند همه اعضاء سازمان را براي انجام كار مؤثر برانگيزد و درعین‌حال افزايش ميزان کارایی كاركنان و بهداشت رواني آن‌ها را نيز فراهم سازد.

چکیده‌

فصل اول: حسابداری حقوق و دستمزد

مقدمه

کلیات

تعاریف واژه‌ها

کنترل حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره زمان‌سنجی

دایره برنامه‌ریزی تولید

دایره ثبت اوقات کار

دایره حسابداری حقوق و دستمزد

دایره حسابداری بهای تمام‌شده

لیست حقوق و دستمزد

کنترل‌های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

تبصره‌ها

جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار

فصل دوم: شرایط کار

حق‌السعي

مدت

تعطيلات‌ و مرخصي‌ها

شرايط‌ كار زنان‌

حفاظت فنی و بهداشت‌کار

بازرسي‌ كار

فصل سوم: آموزش و اشتغال

كارآموز و مراكز كارآموزي‌

مراكز كارآموزي

كارآموز و قرارداد كارآموزي

اشتغال

اشتغال اتباع‌ بيگانه‌

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

مذاکرات وپیمانهای دسته‌جمعی کار

خدمات رفاهی کارگران

مراجع اختلاف

شورایعالی کار

جرائم و مجازات‌ها

مقررات متفرقه

تعریف حقوق و دستمزد

طبقه‌بندی فعالیتی

طبقه‌بندی مسئولیتی

طبقه‌بندی ازنظر ردیابی

دوایر کنترل‌کننده حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره برنامه‌ریزی تولید

دایره ثبت اوقات کار

کارت ساعت

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد

دستمزد

حقوق پایه

اضافه‌کاری

طرح‌های تشویقی

اهداف طرح‌های تشویقی

کنترل حقوق و دستمزد

جمع‌بندی روزهای کارکرد

تهیه و تنظیم لیست

کسور حقوق و دستمزد

حقوق

اضافه‌کار

سیستم حقوق و دستمزد

اهمیت سیستم

حقوق و مزایای کارکنان

محاسبه حقوق و مزایا

کسورات حقوق و مزایا

حق بیمه

مالیات

سایر کسورات

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

لیست حقوق و دستمزد

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

مراحل پرداخت حقوق

منابع و مآخذ

file logo
خرید و دانلود | 9,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پایان نامه حسابداری مالیاتی

علی اسدنیا 1394/06/29 دسته بندی : پایان نامه 0
تعداد صفحات : 83 صفحه

مقدمه

تاريخچه

مفهوم و محتوا صورت ارزش افزوده

مفهوم ارزش افزوده و مفهوم سود

صورت ارزش افزوده شركت نمونه براي سال xx

تعريف ماليات بر ارزش افزوده

آشنايي با ماليات بر فروش

ماهيت ماليات بر ارزش افزوده

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر مصرف

تعریف مالیات و انواع آن

مالیات بر ارث

ماترک مشمول مالیات

معافیت های مالیاتی

رونوشت بدهی متوفی

حق تمبر

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات حق الوکاله

مالیات برنقل و انتقال املاک

مالیات بر در امد کشاورزی

مالیات بر درامد حقوق

مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت خصوصی به عنوان پیش پرداخت

بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

نقش مالیات بر اقتصاد کشور

مشکلات اجرایی

حسابرسی، مالیات و توسعه

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

علی اسدنیا 1394/06/29 دسته بندی : پایان نامه 0
تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه

تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

هدف

کاربرد

فصل دوم: مفاهیم و اصطلاحات

مقدمه

داده کاوي

تعریف داده کاوی

روش های داده کاوی

خوشه بندی

روش تقسیم بندی

روش سلسه مراتبی

روش مبتنی بر چگالی

کشف قواعد وابستگی

طبقه بندی

مراحل داده کاوی

اندازه گیری نتایج

آمار و داده کاوی

بانکداری الکترونیک

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

سیستم های بانکداری الکترونیکی

شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک

پول الکترونیکی

انواع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی شناسایی شده

پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)

نتیجه گیری

فصل سوم: مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی

مقدمه

مدیریت ارتباط با مشتری

ارتباط

هرم ارزش مسشتری

خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی

استخراج داده های مربوط به شاخص ها

بررسی وضعیت داده و آماده سازی آن

برسی عدم همبستگی فیلدها با استفاده از آنالیز واریانس

تقسیم بندی مشتریان در گروه به صورت غیر فازی

تقسیم بندی مشتریان به 5 گروه به صورت فازی

تحلیل خوشه ها

استخراج قواعد

ایجاد نرم افزار های داده کاوی برای مدیریت روابط مشتری

تقسیم بندی مشتری

پیش بینی رویگردانی

پیشنهادات

نتیجه گیری

فصل چهارم: روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک

مقدمه

تقلب

شناسایی تقلب

انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیک

تشخیص سو استفاده

تشخیص ناهنجاری

تکنیک تشخیص تقلب

سیستم خبره

برون هشته ای

شبکه عصبی

استدلال بر پایه مدل

رویکرد  میتنی بر قواعد

تجزیه و تحلیل حالت گذار

تکنیک ها

داده کاوی

وظایف داده کاوی

طبقه بندی

خوشه بندی

پیش بینی

کشف نقاط پرت

رگرسیون

تصویرسازی

روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی

مدل رگرسیون

شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه استنباط بیزین

درختان تصمیم

یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی

راه آینده چالشهای پیش رو

نتیجه گیری

منابع و مراجع

واژه نامه فارسی به انگلیسی

واژه نامه انگلیسی به فارسی

file logo
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...