مشاهده دسته بندی ��������-����������������

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

بهرام محمدپور 1396/06/27 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 72 صفحه

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک برای دانلود آماده شده است. هدف این پروژه بکارگیری حسابداری مدیریتی در موقعیت استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA ) توسعه یافته است.

بنابراین نقش اصلی این پروژه توصیف نحوه انتشارعملی اصول SMA در حسابداری مدیریت می باشد.این پروژه به شرح ذیل سازمان دهی شده است.در بخش اول چارچوب نظری بر مبنای اصول پایه SMA توسعه یافته است. این چارچوب در صورت کاربرد حسابداری مدیریتی به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک، پنج رویکرد یا دیدگاه اصلی را لحاظ می کند (خارجی، درازمدت، اشتراکی، پیشرفت (ترقی) و انتخابی).در بخش بعدی، روش و متدولوژی به کار رفته به همراه محدودیت های مطالعه مطرح شده است.

سپس، مورد اصلی توصیف و کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته است.در بخش بعدی، این تحلیل به شیوه موضوعی ادامه یافته و بدین طریق یافته های موردی مطرح می شود. در نهایت، راجع به نتایج و موضوعات تحقیق آتی بحث شده است. در ارتباط با حسابداری مدیریت، SMA را می توان ارائه اطلاعات به افراد درون سازمان برای تصمیم گیری استراتژیک بهتر و ارتقاء راندمان واثربخشی امور فعلی جهت نیل به اهداف استراتژیک نامید.

در این پروژه، از مطالعه موردی کیفی با خصوصیات توصیفی و توضیحی، برای مطالعه کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک استفاده شده است.کاربرد حسابداری مدیریت به عنوان ابزاری برای تاکید برجنبه های استراتژیک در فرایند ارزیابی در کمپانی دارویی AstraZeneca مطالعه گردید.ارزیابی آینده محصولات محلی خاص دربرگیرنده دو پروژه داخلی بود ( یکی پروژه منبع یابی و دیگری پروژه محرومیت وبی بهره سازی) و در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ صورت گرفت.

چکیده

مقدمه

فصل اول: بازنگری متن

رویکرد خارجی

رویکرد دراز مدت

رویکرد مشارکتی

رویکرد ترقی و پیشرفت

رویکرد انتخابی

چکیده بازنگری متن

فصل دوم: روش

ظهور مطالعه کیفی

شیوه تحقیق قیاسی استقرایی

روش مطالعه موردی

تعمیم پذیری مطالعه

تعیین حدود

جمع آوری و تحلیل داده

فصل سوم: توصیف موردی

آغاز ارزیابی

ارزیابی کاهش هزینه

ارزیابی اختیارات آتی

ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت

خلاصه توصیف موردی

فصل چهارم: یافته های موردی

رویکرد خارجی

رویکرد دراز مدت

رویکرد مشارکتی

نقش تحلیل حسابداری رسمی

استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت

چکیده یافته های موردی

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث

نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهاداتی برای تحقیق آتی

پیوست‌ها

منابع

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

بهرام محمدپور 1396/06/23 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 119 صفحه

منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است.این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد.

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کلیات پژوهش ،شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… می باشد. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد.فصل سوم: روش شناسی پژوهش که این فصل شامل معرفی جامعه آماری پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، تعیین ابزار اندازه گیری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه و آماره آزمون می باشد.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها که شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون فرض های آماری می باشد. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها که شامل نتیجه گیری براساس فرضیه های آماری و پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می باشد.

هدف این پروژه ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد. این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

نوع طرح پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

قلمرو پژوهش

محدودیت پژوهش

واژگان تخصصی پژوهش

ساختار پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

حسابداری و پیرامون آن

هدف های صورتهای مالی

نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری

گزارش های حسابداری

صورتهای مالی و گزارشگری مالی

انواع گزارش های مالی

استفاده کنندگان گزارشهای مالی

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

گزارشگری مالی تحت وب

تاریخچه اینترنت

وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان

محدودیت های گزارشگری مالی سنتی

لزوم مدل جدید گزارشگری مالی

موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب

انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب

زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟

فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری

پیشینه پژوهش

پژوهشهای برون از کشور

پژوهشهای درون کشور

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)

آماره آزمون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات جمعیت شناسی

آزمون فرضیات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع

file logo
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پيمانكاري

بهرام محمدپور 1396/06/18 دسته بندی : مقالات 1
تعداد صفحات : 80 صفحه

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي ، پژوهشگران و مولفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استانداردهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چهارچوب روشها و رويه هاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته ، راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها ، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارايه صورت هاي مالي موسسات پيمانكاري در قالب مناسبات حقوقي،ساز و كارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه شود. در اين پروژه اركان اصلي پيمانكاري در موسسات پیمانکاری،مطالعات طرح،انتخاب پيمانكار و انعقاد قرارداد، عمليات اجرايي،مخارج پيمان و تنظيم صورت وضعيت ها، سود، درآمد پيمان ناشي از قرارداد پيمانكاري براي شركت پيمانكاري شرح و توضيح داده شده است.همچنین هدف دراین پروژه بررسی روشهای متداول حسابداری درموسسات پیمانکاری و این که کدام روش کاربرد بیشتری داردبیان شده است به اضافه این که بنابر روش مصاحبه و اظهار نظر پیمانکاران هر کدام از روشها با توجه به شرایط و سلایق مورد استفاده قرار میگیرد اما بیشترین کاربرد دربین روشها روش درصد پیشرفت کار است ونتیجه این که براساس فعالیت ها وپرسش ها و مطالعات روش درصد پیشرفت کار معمولا مورد استفاده بیشترموسسات پیمانکاری است.

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول

كليات پروژه

مقدمه

تعاريف و اصطلاحات تخصصي پروژه

بيان مسئله

اهداف پروژه

نظريه

سازمان گزارش

فصل دوم

ادبیات پروژه

طرح عمراني

انواع طرح هاي عمراني

مطالعه طرح

مطالعات شناسايي طرح

تهيه طرح مقدماتي

تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح

مطالعات تفصيلي طرح

ثبت هاي حسابداري در دفتر مهندسين مشاور:

طبقه بندي معاملات

وظايف كميسون مناقصه

فرآيند برگزاري مناقصات

روشهاي انجام مناقصه

ترك تشريفات مناقصه

دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

فروش يا توزيع اسناد و مدارك مناقصه

شركت در مناقصه

انتخاب پيمانكار

انعقاد قرارداد با پيمانكار

موضوع پيمان

مبلغ پيمان

مدت پنهان

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظيم قرارداد پيمانكاري

ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه

پیشینه تحقیق

فصل سوم

پیاده سازی پروزه

پيمان‌ بلندمدت

عمليات اجرايي طرح

مديريت و نظارت بر كار

تاسيس و ايجاد كارگاه

تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

مخارج اجراي طرح

تعليق

تاخير در اتمام به موقع كار

تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

کسورات هر صورت وضعیت

تحويل موقت

برچيدن گارگاه

ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

صورت وضعيت قطعي

تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

بهره برداری و نگهداری عملیات موضوع پیمان

تحويل قطعي

روشهاي متداول شناسايي سود پيمانكاري

روش كار تكميل شده

صورت سود و زيان

روش درصد پيشرفت كار

برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان

برآورد كل هزينه پيمان

برآورد كل سود ناخالص پيمان

اندازه گيري ميزان پيشرفت كار

محاسبه درآمد هزينه و سود ناخالص دوره جاري پيمان

انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري

محاسبة سود پيمان هاي ناتمام

حسابداري زيان ناشي از قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

شناسايي زيان دوره جاري پيمان

شناسايي كل زيان پيمان

دريافت هاي تشويقي

گزارشگري مالي در موسسات پيمانكاري

اطلاعات مربوط به پیمانهای بلند مدت

افشاء در ترازنامه

صورت سود وزیان باید اقلام زیر را به طور جداگانه منعکس کند

مسئله

فصل چهارم

نتيجه گيري

نتيجه گيري كلي

تحقق اهداف پروژه

بحث و مقايسه

كارهاي مرتبط

موضوعات پژوهشي آينده

منابع

file logo
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

بهرام محمدپور 1396/06/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 176 صفحه

شرح مختصر پروژه: در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد. در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

مقدمه:

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتا فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مساله

انگیزه‌های انتخاب موضوع (حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی)

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق (حسابداری استراژتیک)

سوالات اصلی تحقیق

سوال اول

سوال دوم

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

نوآوری تحقیق

تعاریف عملیاتی

بهای تمام شده

هزینه‌های تولیدی

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

سربار ساخت

تخصیص هزینه‌ها

نرخ جذب سربار

هزینه‌یابی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

فعالیت

محرک هزینه

هزینه یابی سنتی

سودخالص

سود هر سهم

قیمت معاملاتی

P/E

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

حسابداری بهای تمام شده

اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده

عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

اندازه موسسه

نوع فرآیند تولید

تنوع محصولات تولیدی

طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده

متغیرهای خارجی

ماهیت حسابداری بهای تمام شده

عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده

سیستمهای هزینه‌یابی

سیستمهای هزینه‌یابی سنتی و روشهای مربوطه

هزینه‌یابی مستقیم (نهایی)

هزینه‌یابی جذبی

سیستم هزینه‌یابی سفارش کار

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

حسابداری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

انتقال بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده هر دایره به دایره بعد

انتقال بهای تمام شده محصول از دایره نهایی به انبار کالای ساخته شده

روشهای بکارگیری هزینه‌یابی مرحله‌ای

گزارش هزینه تولید

روش میانگین

روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

محصولات مشترک

محصولات فرعی

تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

روشهای تخصیص هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر استفاده کننده (تولیدی یا خدماتی)

ضرورت استفاده از نرخهای از پیش تعیین شده جذب سربار

مبانی جذب هزینه‌های سربار

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

فنون و تکنیکهای حسابداری مدیریت

هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)

توضیح تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای هدف

مدل حاشیه سود بر مبنای هدف

هزینه‌یابی مبتنی بر بازار

مقدمه

نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید

حسابداری مدیریت

رویکردهای حسابداری مدیریت

رویکردهای کمی

هدفهای حسابداری مدیریت

بخش اول

بخش دوم

تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

طبقه‌بندی هزینه‌ها

طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه وظایف مدیریت

طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه قابلیت ردیابی یا ارتباط فعالیت

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس محاسبه سود طبقه‌بندی عملیاتی

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس واکنش نسبت فعالیت (رفتار هزینه)

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با کنترل و تصمیم‌گیری

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس فرض دوره مالی

طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌ها

سایر طبقه‌بندی هزینه‌ها

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

ضعف سیستمهای هزینه‌یابی سنتی

سلسله مراتب فعالیتها

محرکهای هزینه (فعالیت) و ماهیت آنها در (ABC)

مزایای بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

تعداد محرکهای فعالیت (محرک هزینه) مورد نیاز

عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب هزینه (فعالیت)

هزینه تعیین محرکهای هزینه و هزینه اندازه‌گیری

آثار رفتاری

همگن بودن فعالیتها

پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

کاربرد استفاده از سیستم ABC

مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی

مدیریت برمبنای فعالیت

ABC بعنوان یک سیستم فراگیر

نسلهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

نخستین نسل سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها (ABC)

دومین نسل هزینه‌یابی براساس فعالیت

سومین نسل سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

چهارمین نسل از سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان

دشواری‌های هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

مدل جدید هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

برآورد هزینه یک واحد زمانی از ظرفیت عملی

محاسبه تعداد واحد زمانی لازم برای تکمیل یک واحد از فعالیت

محاسبه نرخ محرک‌های هزینه

تحلیل و گزارشگری هزینه

قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

بودجه‌بندی برمبنای فعالیت

مشخصات قلمرو تحقیق

نام

تاریخ تاسیس

تاریخ بهره‌برداری

محل دفتر مرکزی و کارخانه

موضوع شرکت طبق مادهاساسنامه

مالکیت شرکت

وضعیت اشتغال

شرکت فرعی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری شرکت

چارت سازمانی شرکت نورد آلومینیوم

شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی

فرآیند تولید در شرکت

انبار در جریان

فرآیند عمومی تولید

مراحل تولید

پروسه تولید

نورد سرد

ماشین اسلیتر

برش عرضی

فرمینگ

لوله‌سازی

انبار در جریان ساخت

روش محاسبه قیمت تمام شده

محاسبه بهای تمام شده

محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید

محصولات فرعی

بهای تمام شده محصولات در سال

طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

مقدمه

جدول درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به کل تولید و فروش شرکت

مقایسه پیاده‌سازی با نصب

تعیین فعالیتها

تعیین محرکهای فعالیت

تخصیص هزینه‌ها

مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

پژوهشهای انجام شده در ایران

پژوهشهای انجام شده در جهان

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

قلمرو تحقیق

داده‌های تحقیق (جامعه آماری)

متغیرهای تحقیق

روش جمع‌آوری داده‌ها

روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه

آزمون فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی

پیشنهادات حاصل از تحقیق

سایر پیشنهادات

پیشنهاد برای تحقیقات آینده

محدودیتهای تحقیق

file logo
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی ابعاد مختلف حسابداری منابع انسانی

فاطمه کشاورز 1396/05/23 دسته بندی : رشته حسابداری 1
تعداد صفحات : 52 صفحه

این پروژه حسابداری با موضوع بررسی ابعاد مختلف سیستم حسابداری منابع انسانی مربوط به رشته حسابداری در قالب فایل Word، قابل ویرایش، برای دانلود ارائه شده است. این فایل در فرمت مناسب، دارای صفحه بندی و فهرست مطالب می باشد. و شامل:

چکیده

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.

امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت سازمان‌ها می‌باشد. توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرایط فعلی که با تغییرات و فناوری‌های جدید روبرو هستیم به عنوان یکی از عوامل کارایی هر سازمان به حساب می‌آید.

در حقیقت رشد دانش و مهارت کارکنان و ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف از جمله اموری است که سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری می‌رساند و ....

فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر می باشد:

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

روند تحولات حسابداری

تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی

مفهوم و مقصود حسابداری منابع انسانی

تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی

فصل دوم

اندازه گیری منابع انسانی

مقدمه

روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی

هزینه یابی منابع انسانی

ارزشگذاری منابع انسانی

معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی

چالشهای ارزشگذاری منابع انسانی

سرمایه فکری

برخی روشهای ارزشگذاری منابع انسانی

نظریه ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)

نظریه ارزش جایگزینی

نظریه ضریب ارزش

نظریه مزایده

نظریه بهای تمام شده تاریخی

ارزیابی و ارزش گذاری داراییهای انسانی

اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی

اندازه گیری های پولی

فصل سوم

گزارشگری حسابداری منابع انسانی

مقدمه

گزارشگری منابع انسانی

چه مخارجی باید سرمایه ای تلقی شوند

روشهای گزارشگری

گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام

گزارش داراييهاي نامشهود

انعكاس در صورتهاي مالي حسابرسي نشده

منظور نمودن در صورتهاي مالي اساسي

فصل چهارم

حسابرسی منابع انسانی

اهداف حسابرسي منابع انساني

حيطه حسابرسي منابع انساني

اهميت حسابرسي منابع انساني

مراحل لازم در فرآيند حسابرسي منابع انساني

حسابرسي منابع انساني در كشورهاي ديگر

مشکلات و انتظارات

نتیجه گیری

منابع

file logo
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی اقتصاد ایران

فاطمه کشاورز 1396/05/21 دسته بندی : رشته حسابداری 1
تعداد صفحات : 68 صفحه

این پروژه حسابداری با موضوع تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی اقتصاد ایران مربوط به رشته حسابداری در قالب فایل Word، قابل ویرایش، برای دانلود ارائه شده است. این فایل در فرمت مناسب، دارای صفحه بندی و فهرست مطالب می باشد و شامل:

چکیده

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در .زمينه هاي گوناگون مي شود.

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند. در ادامه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان فصلی جدید در درآمدهای مالیاتی کشور بررسی میکنیم و ....

فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر می باشد:

چکیده

فصل اول: مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

تعریف مالیات (T)

گروه اول - مالیات های مستقیم

گروه دوم - مالیات های غیر مستقیم

مفهوم ارزش افزوده

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده (ماليات بر ارزش افزوده چيست)

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران

انواع ماليات بر ارزش افزوده

نوع توليدي

نوع مصرفي

نوع درآمدي

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

انواع نرخهای مالیات بر ارزش افزوده

روش محاسبه و ثبتهای حسابداری

دلايل توجيهي معرفي ماليات بر ارزش افزوده در ايران

مزایا در نظام مــاليات بر ارزش افـــزوده

معایب مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به نفع وضرر چه کسانی است

ثبت نام مرحله ای مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

معافیتها

اعمال روش معافيت آثار مختلفي خواهد داشت كه عمدتا به شرح زير است

جرايم ماليات ارزش افزوده

مشمولين مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده

فصل دوم: مالیات بر ارزش افزوده و تورم

مقدمه

نقش انتظارات در موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار روانی وضع آن

عوامل مؤثر بر تورم در ایران

آثارتورمی مالیات برارزش افزوده درایران

تجربیات اعمال مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها 

راهکار های کاهش اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)

اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز

اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی

نتیجه

فصل سوم: نقش مالیات بر ارزش افزوده در شفافیت اقتصادی  و عدالت اقتصادی و اجتماعی

نقش مالیات بر ارزش افزوده در شفافیت اقتصادی

نقش مالیات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی

فصل چهارم: مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود

مقدمه

VAT چیست؟

مبالغ دریافتی بابت VATتوسط تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف وجوه امانی دولت نزد آنهاست

مالیات ارزش افزوده به زبان ساده چیست؟

مالیات ارزش افزوده درست است یا مالیات بر ارزش افزوده؟

اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده درآمد مالیاتی دولت را افزایش می دهد

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع

file logo
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

زهرا حسینی 1395/11/05 دسته بندی : رشته حسابداری 1
تعداد صفحات : 23 صفحه

پيشگفتار

مقدمه

بيان مسئله

اهميت تحقيق

الزامات توسعه بيمه در ايران

اهداف تحقيق

فرضيات تحقيق

فرضيات اخص

روشهاي مطالعه و جمع آوري اطلاعات

نمونه گيري

پرسشنامه

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

روش تحقيق

قلمرو تحقيق

قلمرو مكاني پژوهش

متغيرهاي عملياتي

محدوديت هاي تحقيق

تعاريف عملياتي

توضيح

تعريف بيمه

منابع و مآخذ

file logo
خرید و دانلود | 2,300 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پاورپوینت مديريت كيفيت جامع Total Quality Management

خانم محمدی 1395/10/12 دسته بندی : پاورپوینت 1
تعداد صفحات : 22 صفحه

مفهوم کیفیت

خواستگاه و پیشینه کیفیت

مفهوم مدیریت کیفیت جامع

اهداف مدیریت کیفیت جامع

نقش مديريت كيفيت جامع

اجزا و ابزار، زمينه سازها و دست اندازهاي مديريت كيفيت جامع

اصول TQM

مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای حسابداری

مدیریت کیفیت جامع و حسابدار مدیریت

file logo
خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر)

خانم محمدی 1395/10/12 دسته بندی : پاورپوینت 1
تعداد صفحات : 33 صفحه

مقدمه

کایزن چیست؟

فلسفه کایزن

اهداف کایزن

اقدامات اساسی برای تحقق کایزن

مدل مدیریتی کایزنی

انواع کایزن

اصول بيست گانه مديريت در كايزن

چرخه دمینگ

مراحل اجرايي کایزن

انواع نگرش پیشرفت (بهبود)

مبانی پایه اجرای کایزن

ده فلسفه اصلی بهبود از طریق کایزن

ويژگيهاي كايزن و نوآوري

كايزن در ايران

نتیجه گیری

file logo
خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پاورپوینت حسابداری محیط زیست

خانم محمدی 1395/10/12 دسته بندی : پاورپوینت 1
تعداد صفحات : 37 صفحه

مقدمه

تعریف حسابداری محیط زیست

تاریخچه حسابداری محیط زیست

دلایل سودمندی حسابداری زیست محیطی

مزایای حسابرسی محیط زیست

حسابداری مدیریت زیست محیطی

خدمات حسابداری مدیریت زیست محیطی

هزینه های زیست محیطی

هزینه های بالقوه پنهان

هزینه های زیست محیطی اولیه

هزینه های زیست محیطی اختیاری

هزینه های احتمالی

نحوه برخورد با هزینه های محیط زیست

مراحل حسابرسی محیط زیست

منابع

file logo
خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...