مشاهده دسته بندی پایان-نامه

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده

راضيه بهشت 1395/06/06 دسته بندی : پایان نامه 0
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

سوالات فرعی

بیان فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات زمینه ای

تعاریف مفهومی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران    

چارچوب نظری تحقیق

گیدنز

چیستی اشتغال

تاریخچه اشتغال زنان در ایران

تعریف خانواده

کارکردهای خانواده

کارکرد اجتماعی

کارکرد روانی

کارکرد اقتصادی

نقش های جنسیتی در قلمرو خانه

مدل جدید اقتصاد خانواده

زنان و توسعه

زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان)

استقلال اقتصادي زنان

روانشناسي اجتماعي اشتغال زن

زندگي سخت مادران شاغل

قلمرو سیاست شوهر در خصوص اشتغال زن

زن و اشتغال در آمدزا

تلقی زنان از اشتغال

دستمزد زنان

تفکیک مشاغل

زنان در حرفه های تخصصی و مدیریت

زنان و بیکاری

تأثیر اشتغال زنان در تربیت فرزندان

اثر اشتغال مادر بر رشد روانشناختی کودک

اشتغال زنان و فرزند خواهی

تأثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان

تأثیراشتغال  بر روابط مادر و فرزند

تأثیر اشتغال بر اقتصاد خانواده

اشتغال زنان و احساس رضایتمندی

نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهای مناسب آن در ایران

موانع فرهنگی

موانع اجتماعی

موانع اقتصادی

فصل سوم: روش  تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری و نمونه

محاسبه حجم نمونه

شیوه نمونه گیری

ابزاراندازه گیری

روایی اندازه گیری

پایایی اندازه گیری

روش گردآوری و شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها

تعیین میزان سوالات پرسش نامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

استخراج داده ها و ارائه جداول

چگونگی ارتباط بین متغیرها

تحلیل آماری داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

نتيجه گيري

پیشنهادات

محدوديتها

منابع

file logo
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

راضيه بهشت 1395/04/29 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 73 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

طرح مسئله

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

ادبیات نظری

نظريات اسلام

نظريه‌هاي روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

فرضیات تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

نحوه جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

فصل جهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پاسخ سوالات تحقیق

پیشنهادات تحقیق

مشکلات

منابع

file logo
خرید و دانلود | 7,300 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی استقلال زنان در رفتار باروری و عوامل موثر بر آن

زهرا حسینی 1394/11/04 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 70 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف باروری

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

استقلال زن از دیدگاه های متفاوت

باروری از دیدگاه های متفاوت

نظریه منزلت اجتماعی

نظریه ی انتخاب عقلانی

نظریه ی فرهنگی

نظریه‌ی رفتار مصرف‌کننده و اقتصاد باروری

نقد پیشینه نظری باروری

بخش دوم: پیشینه‌ی تحقیق

تحقیقات خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه:

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری

تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی

پایایی

نحوه‌ی جمع‌آوری داده ها

روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست ها

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر ميزان زاد و ولد و باروري

زهرا حسینی 1393/12/10 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 62 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

سئوالات تحقیق

ضرورت و اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

اهداف اصلي

اهداف فرعي

فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي

فرضیه فرعی

حدود و محدوديت تحقيق

تعريف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

باروري

باروروی واقعی و عملی

باروری افترقی

کاهش باروری

بهداشت باروري

تنظيم خانواده

تقاضای فرزند در کشورهای در حال توسعه

روش‌های پیش بینی جمعیت

سياستهاي جمعيتي

اهداف سیاستهای جمعیتی

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی

سیاست‌های جمعیتی در کشورهای جهان سوم

سیاستهای جمعیتی در کشورهای توسعه‌ یافته

نظريه پردازان

نظرية رفتار مصر فكننده و اقتصاد باروري خانوار

نظرية منزلت اجتماعي

نظريه جريان ثروت كالدول

شهيد مطهرى

پيشينه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

ابراز جمع آوري اطلاعات

متغييرهاي مورد مطالعه

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقيق

نتايج تحقيق و بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات برخاسته از تحقيق

پيشنهادهاي براي تحقيقات آتي

منابع و مأخذ

file logo
خرید و دانلود | 6,200 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

جلال خرم 1393/09/28 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 138 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سئوالات تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

بخش اول: مبانی نظری مشارکت اجتماعی

تعاریف مفهومی و نظری مشارکت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان

تاریخچه مشارکت اجتماعی

اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام

ویژگیهای  مشارکت

ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت

موانع مشاركت:

دولت و مشارکت

پیش نیازهای مشارکت

تجارب مشارت در بعضی کشورها

اندیشه های مهم در مشارکت

اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت

اهداف اقتصادی مشارکت

تصمیم گیری و وفاق اجتماعی

الگوهای مشارکت:

بخش دوم: مبانی نظری اعتماد

تعریف اعتماد

مفهوم اعتماد

مبانی نظری اعتماد

جیمز کلمن 

آنتونی گیدنز  (سطح میانه)

فرانسیس فوکویاما

بخش سوم: تحقیقات پیشین

الف: تحقیقات انجام شده در خارج

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه گيري

روش جمع آوري دادهها

ابزار سنجش تحقيق

روايي و پايايي پرسشنامه

روايي

پايايي

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق

آمار توصيفي

آمار استنباطي

يافته‏هاي توصيفي

بررسي استنباطي داده ها

آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)

بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق(آزمون همبستگي)

آزمون فرضيه اصلي:

 آزمون فرضيه هاي فرعي

آزمون میانگین  یک جامعه

رگرسيون

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون

بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه

ارائه پيشنهادات

پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

محدوديتهاي تحقيق

منابع و ماخذ

پیوست

file logo
خرید و دانلود | 25,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش باروری

زهرا حسینی 1393/09/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 57 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق و پژوهش

فصل دوم: چارچوب تئوریک و ادبیات تحقیق

مقدمه

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فرضیه های تحقیق

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه گیری

نمونه آماری

ابزار گردآوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ه ها

نتایج

تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از جداول و نمودارها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

file logo
خرید و دانلود | 5,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر استفاده از اینترنت در دانشجویان

زهرا حسینی 1394/05/22 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 60 صفحه

فصل اول: کلـیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فصل دوم: چارچوب تحقیق

پـیشینه نظری تحقیق

پیشینة تجربی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش اجرای تحقیق

تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم ومتغیرها

جامعه آماری تحقیق

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

تحلیل های توصیفی

تحلیل های استنباطی

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

file logo
خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی استقلال زنان در رفتار باروری وعوامل موثر برآن

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 68 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه

تعریف باروری

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

استقلال زن از دیدگاه های متفاوت

باروری ازدیدگاه های متفاوت

نظریه منزلت اجتماعی

نظریه ی انتخاب عقلانی

نظریه ی فرهنگی

نقد پیشینه نظری باروری

بخش دوم: پیشینه‌ی تحقیق

تحقیقات خارج ازکشور

نتیجه گیری ازتحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور

فرضیه های تحقیق

متغییرهای تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

استقلال تصمیم‌گیری

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری

نمونه آماری

تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

نحوه‌ی جمع‌آوری دادها

فصل چهارم

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پیوست ها

file logo
خرید و دانلود | 6,800 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 85 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

‌رشد اجتماعي 

 رشد اجتماعي در دوران‌هاي مختلف

اهداف رشد اجتماعي

مفاهيم ارتباط اجتماعي

رشد اخلاقي و اجتماعي جواني

رشد اجتماعي

رشد و تکامل اجتماعي

نخستين علايم رشد اجتماعي

نظريه‌هاي يادگيري اجتماعي «بندورا»

ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي

ديدگاه پياژه

ديدگاه کولبرگ

کارکردهاي وسايل ارتباط جمعي

سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس

سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی

سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک

سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه

سخت روئی و بیماری

اكتسابی بودن سخت روئی

پیشینه ی تحقیق

خود کار آمدی

ابعاد خود کار آمدی ادراک شده

منابع باورهای خود کارآمدی

دستاوردهای عملکرد

تجربه جانشینی

ترغیب کلامی

حالت های فیزیولوژیکی:

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه آماري

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت تحقیق

منابع و مآخذ

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 8,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

زهرا حسینی 1394/06/28 دسته بندی : پایان نامه 9
تعداد صفحات : 100 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلي

هدف جزئي

فرضیه های تحقیق

تعاريف نظري پژوهش

تعاريف عملياتي پژوهش

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

رشد اجتماعي چيست؟

آموزش زندگی اجتماعی

مراحل رشد اجتماعی

ویژگی‌های رشد اجتماعی

ويژگى‌هاى رشد اخلاقى

رشد اجتماعي نوجوان

مفاهيم ارتباط اجتماعي

رشد اخلاقي و اجتماعي جواني

رشد اجتماعي

تصميم دشوار براي ماهواره

تاثير مادر در رشد اجتماعي کودک

رشد بدني تند

رفتارهاي ناهنجار نوجوان

راه حل مثبت

راه هاي تشخيص حقارت

چرا رشد اجتماعي ضروري است؟

چرا رشد اجتماعي اهميت دارد؟

رشد و تکامل اجتماعي

نخستين علايم رشد اجتماعي

معيارهاي سازش اجتماعي را مي توان چنين خلاصه کرد:

عوامل موثر در رشد و تکامل اجتماعي کودک

مظاهر اساسي رشد اجتماعي در نوجواني

تغيير رفتار اجتماعي در نوجواني

ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي

ديدگاه پياژه

ديدگاه کولبرگ

ديدگاه هاويگرست و تابا

تعريف ارتباط

کارکردهاي وسايل ارتباط جمعي

کمک به ايجاد ارزشهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نقشهاي اجتماعي

جهت گيري به حرکت جامعه يا تغييرات اجتماعي

اهداف تلويزيون

اثرات و و سايل ارتباط جمعي

نقش آموزشي و آگاهي بخشي

نقشهاي تفريحي و پر کردن اوقات فراغت

رسالت و وظايف ارتباط جمعي

عوامل موفقيت رسانه ها در جلب مشارکت مردم

نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در روابط بين الملل

ارتباط: عالي ترين دستاورد بشري

موثر نبودن بيشتر ارتباط ها

درد تنهايي

موانع ارتباطي رايج

موانع، به عنوان پاسخ هاي داراي احتمال خطر بالا تلقي مي شوند؟

اجتناب از نگراني هاي طرف مقابل

قضاوت: مانع مهم

انتقاد

نام گذاري و برچسب زدن

تشخيص گذاري

ستايش همراه با ارزيابي

ارائه راه حل مي تواند يک مشکل باشد!

دستور دادن

تهديد

اخلاقي سازي

سئوال هاي زياد و نا مناسب

منحرف سازي

بحث منطقي

اطمينان آفريني

احساس گناه، پشيماني، تاسف

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماري مورد مطالعه

تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري

ابزار سنجش             

مقياس رشد اجتماعي و اينلند

شيوه ارزيابي

روش اجراي پژوهش

روش هاي آماري پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات پژوهش

فهرست منابع

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...