پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ترجمه مقاله تالاسمی و اختلالات مربوطه

م رحمانی 1397/01/13 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 12 صفحه

عنوان اصلی: The thalassemias and related disorders

عنوان فارسی: تالاسمی و اختلالات مربوطه

قسمتی از متن اصلی:

The thalassemias, sickle cell disease, and other hemoglobinopathies represent a major group of inherited disorders of hemoglobin synthesis. The abnormal hemoglobins were reviewed in the July 2006 issue of Baylor University Medical Center Proceedings. Because of immigration patterns and population flow, these disorders are becoming increasingly more prevalent in the USA. In this article, the clinical aspects of the more common thalassemia syndromes are reviewed. For most symptomatic patients with thalassemia, there is no definite cure; only supportive management of the anemia is possible. A very limited number of patients with thalassemia may be cured by bone marrow transplantation from HLA-identical donors. Other tentative approaches to management include stimulation of fetal hemoglobin synthesis and attempts at somatic cell gene therapy. Prevention of disease transmission by carrier screening programs along with prenatal diagnosis remain of paramount importance in the reduction of these diseases worldwide.

قسمتی از متن فارسی:

تالاسمی، بیماری سلول داسی شکل و دیگر همگلوبینوپاتی ها، گروه بزرگی از اختلالات موروثی سنتز هموگلوبین را نشان می دهد. هموگلوبین های ناهنجار در ژولیه ی 2006 در نشریه ی اقدامات مرکز پزشکی دانشگاه بیلر بازبینی شدند. بدلیل نقش مهاجرت و روند جمعیت، این اختلالات بطور فزاینده در USA شایع شد. در این مقاله، جنبه های بالینی مجموعه علائم تالاسمی رایج تر بازبینی می شوند. برای بیماران مبتلا به تالاسمی با بیشترین نشانه های بیماری، هیچ درمان معینی وجود ندارد، تنها مدیریت پشتیبان کم خونی ممکن است. تعداد بسیار کمی از بیماران مبتلا به تالاسمی می توانند توسط پیوند مغز استخوان از دهنده هایی با HLA مشابه، درمان شوند. رهیافت های تجربی دیگر برای مدیریت شامل شبیه سازی سنتز هموگلوبین جنینی و مبادرت به ژن درمانی سلول های سوماتیک است. ممانعت از انتقال بیماری توسط برنامه های غربالگری حامل همراه با تشخیص پیش از تولدآ بالاترین اهمیت را در کاهش این بیماری ها در سراسر جهان دارند.

ترجمه مقاله تالاسمی و اختلالات مربوطه
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله بررسی DFT جذب 5-فلوئوراسیل روی نانوتیوب های BN خالص و تخدیر شده

م رحمانی 1397/01/13 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 2
تعداد صفحات : 10 صفحه

عنوان اصلی: A DFT study of 5-fluorouracil adsorption on the pure and doped BN nanotubes

عنوان فارسی: بررسی DFT جذب 5- فلوئوراسیل روی نانوتیوب های BN خالص و تخدیرشده

قسمتی از متن اصلی:

The electronic and adsorption properties of the pristine,Al-,Ga-,and Ge-doped BN nanotubes interacted with 5-fluorouracil molecule(5-FU) were theoretically investigated in the gas phase using the B3LYP density functional theory (DFT) calculations.It was found that the adsorption behavior of 5FU molecule on the pristine (8,0) and (5,5) BNNTs are electrostatic in nature. In contrast, the 5FU molecule (O-side) implies strong adsorption on the metal-doped BNNTs. Our results indicate that the Ga-doped presents high sensitivity and strong adsorption with the 5-FU molecule than the Al-and Ge-doped BNNTs. Therefore,it can be introduced as a carrier for drug delivery applications.

قسمتی از متن فارسی:

خواص الکترونیکی و جذب نانوتیوب های Al-، Ga- و Ge تخدیر شده ی BN با مولکول 5 -فلوئوراسیل (4-FU) بطور نظری در فاز گازی با استفاده از محاسبات نظریه ی تابعی تراکم (B3LYP (DFT بررسی شد. دریافته شد که رفتار جذبی مولکول 5FU روی BNNT های (8,0) و (5,5) پیشین در طبیعت الکترواستاتیکی است. در مقابل، مولکول 5FU (سمت O) جذب قوی روی BNNT های تخدیر شده با فلز را نشان داد. نتایح ما نشان داد که BNNT تخدیر شده با Ga حساسیت بالای و جذب قوی با مولکول 5FU نسبت به BNNT های تخدیر شده با Al- و Ge- دارد. بنابراین، می تواند بعنوان یک حامل برای کاربردهای تحویل دارو مطرح شود.

ترجمه مقاله بررسی DFT جذب 5-فلوئوراسیل روی نانوتیوب های BN خالص و تخدیر شده
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله محدودیت های دوغاب دهی

م رحمانی 1397/01/11 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 24 صفحه

عنوان اصلی: Limitation associated with grouting

عنوان فارسی: محدودیت های دوغاب دهی

قسمتی از متن فارسی:

رفتار رئولوژیکی ماده رفتار رئولوژیکی سیال یا مواد نیمه جامد، همانطور که در شکل 8.52 نشان داده شده، می توانند توسط قوانین رئولوژیکی ماده برای سیال نیوتونی یا ماده ی بینگامی توصیف شود. در شکل 8.52، dv تغییر سرعت برش و dx تکه ای از نمونه اس و نرخ کشش برشی است. سیال نیوتون یک رابطه ی خطی بین تنش برشی، و نرخ کشش برشی، γ، دارد. شیب این خط ویسکوزیته ی دینامیک است. آب مثالی از سیال نیوتونی است. اما، اغلب مواد نیمه جامد، مانند دوغاب دارای ذرات ریز، مانند یک ماده ی بینگامی رفتار می کند.

ترجمه مقاله محدودیت های دوغاب دهی
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله مطالعات تجربی و عددی ستون های لوله ای مخلوط دو جلدی با مغزی بتونی کوچک تحت بارهای فشرده محوری

م رحمانی 1397/01/11 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 30 صفحه

عنوان اصلی: Experimental and numerical studies of short concrete-filled double skin composite tube columns under axially compressive loads

عنوان فارسی: مطالعات تجربی و عددی ستون های لوله ای مخلوط دو جلدی با مغزی بتونی کوچک تحت بارهای فشرده ی محوری

قسمتی از متن اصلی:

This paper presents a study on the performance of concrete-filled double skin composite tube columns (CFDSCT) under axially compressive loads using both experimental and numerical methods. The CFDSCT column investigated consists of an octagonal steel tube as its outer skin layer, a circle PVC-U pipe as its inner skin layer, and high strength concrete filled in between the two layers. Influences of concrete strength, radius-to-thickness ratio, hollow section ratio, and slenderness ratio on the ultimate axial compressive capacity of the CFDSCT column are examined. It is found that the ultimate axial compressive capacity of the CFDSCT column increases with the strength of concrete, but decreases with either increased radius-to-thickness ratio or increased hollow section ratio. Based on the findings from the present experimental and numerical studies, a design formula for predicting the ultimate load of the CFDSCT column is proposed.

قسمتی از متن فارسی:

این مقاله مطالعه ای را روی عملکرد ستون های لوله ای مخلوط دوجلدی با مغزی بتونی (CFDSCT) تحت بارهای فشرده ی محوری با استفاده از دو روش عددی و تجربی ارائه می دهد. ستون CFDSCT تحت بررسی مرکب از یک لوله ی فولادی هشت وجهی بعنوان لایه ی جلدی بیرونی، یک لوله ی مدور PVC-U بعنوان لایه ی جلدی داخلی و یک بتون محکم است که بین دو لایه را پر می کند. تاثیر قوت بتون، نسبت شعاع به ضخامت، نسبت مقطع تهی و نسبت ظرافت روی ظرفیت فشردگی محوری نهائی ستون CFDSCT آزمون شدند. معلوم شد که ظرفیت فشردگی محوری نهائی ستون CFDSCT با شدت بتون افزایش می یابد اما با افزایش نسبت شعاع به ضخامت یا افزایش نسبت مقطع تهی کاهش می یابد. براساس یافته های مطالعات تجربی و عددی، یک قاعده ی ویژه برای پیشگوئی بار نهائی ستون CFDSCT پیشنهاد شد.

ترجمه مقاله مطالعات تجربی و عددی ستون های لوله ای مخلوط دو جلدی با مغزی بتونی کوچک تحت بارهای فشرده محوری
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله فشردگی کم عمق و عمیق

م رحمانی 1397/01/11 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 25 صفحه

عنوان اصلی: Shallow and Deep Compaction

عنوان فارسی: فشردگی کم عمق و عمیق

قسمتی از متن فارسی:

روش های فشردگی کم عمق و عمق معمولا برای بهبود خصوصیات ژئومتریال نزدیک سطح و در عمق، از طریق روند متراکم سازی با ارتعاش، فشار، آمیختن و یا اثر روی سطح زمین استفاده می شود. این تکنولوژی برای بهبود ژئومتریال غیرچسبنده یا ژئومتریال چسبنده با انعطاف کم موثر است. صفحه ی مرسوم یا غلتک فشردگی برای سال های زیادی استفاده شده اند و ژئومتریال را برای یک عمق کم با عبور مکرر یک صفحه ی لرزان یا یک غلتک روی یک آسانسور نسبتا نازک متراکم کردند. فشردگی هوشمند یک تکنولوژی جدید است و در سال های قبل با پژوهش و اجرا رشد یافت. علاوه بر ارائه ی توانایی های فشردگی مشابه فشردگی مرسوم، فشردگی هوشمند دربرگیرنده ی سنسورهایی است که بازخورد روی موقعیت، سفتی و قدرت حرکت ماشین روی ژئومتریال روی یک نقشه ی کددار رنگی رافراهم می کنند. با این نقشه، یک مهندس یا عملگر می تواند مناطقی را شناسایی کند که نیاز به فشردگی کمتر یا بیشتر برای ایجاد یک اساس یکنواخت دارند. فشردگی پویای عمیق عمق متراکم سازی ژئومتریال را با کاربرد اثری با انرژی بالا از طریق سقوط مکرر یک وزن سنگین و بزرگ روی سطح زمین، گسترش می دهد. فشردگی اثر سریع یک تکنولوژی فشردگی هوشمند از فشردگی کم عمق تا عمیق است و اثر روی سطح زمین را با استفاده از چکش هیدورلیک به سرعت به کار می برد. فشردگی ارتعاشی خاک غیرچسنده را با راندن یک کاوشگر ارتعاشی درون زمین برای کاربرد نیروهای ارتعاشی افقی متراکم می کند که ذرات را درون یک حالت متراکم بازآرایی می کند. برای خاک غیرچسبنده ی اشباع شده یا وقتی آب درون زمین تزریق شده باشد، ارتعاش می تواند باعث آبگونه سازی خاک شود و خاک بعد از پراکندگی فشار آب حفره ی مازاد متراکم شود. هیچ تعریفی برای فشردگی کم عمق تا عمیق وجود ندارد. فشردگی کم عمق، متوسط و عمیق اغلب به ترتیب برای فشرده سازی ژئومتریال ها به در عمق بیش از 1 متر و 6 متر و بیشتر از 6 متر استفاده می شوند.

ترجمه مقاله فشردگی کم عمق و عمیق
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله زیست پالایی فلزات سنگین توسط رشد انباشتگر فوق العاده اندوفیتیک باکتریوم باسیلوس sp.L14

م رحمانی 1397/01/11 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 15 صفحه

عنوان اصلی: Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14

عنوان فارسی: زیست پالایی فلزات سنگین توسط رشد انباشتگر فوق العاده اندوفیتیک باکتریوم باسیلوس sp.L14

قسمتی از متن اصلی:

Heavy metal bioremediation by a multi-metal resistant endophytic bacteria L14 (EB L14) isolated from the cadmium hyperaccumulator Solanum nigrum L. was characterized for its potential application in metal treatment. 16S rDNA analysis revealed that this endophyte belonged to Bacillus sp. The hormesis of EB L14 were observed in presence of divalent heavy metals (Cu (II), Cd (II) and Pb (II)) at a relatively lower concentration (10 mg/L). Such hormesis was the side effect of abnormal activities increases of ATPase which was planned to provide energy to help EB L14 reduce the toxicity of heavy metals by exporting the cations. Within 24 h incubation, EB L14 could specifically uptake 75.78%, 80.48%, 21.25% of Cd (II), Pb (II) and Cu (II) under the initial concentration of 10 mg/L. However, nearly no chromium uptake was observed. The mechanism study indicated that its remediation efficiencies may be greatly promoted through inhibiting the activities of ATPase. The excellent adaptation abilities and promising remediation efficiencies strongly indicated the superiority of this endophyte in heavy metal bioremediation at low concentrations, which could be useful for developing efficient metal removal system.

قسمتی از متن فارسی:

زیست پالایی فلزات سنگین توسط یک باکتری اندوفیتیک مقاوم چدفلزی (L14 (EB L14 جدا شده از انباشتگر فوق العاده ی کادمیوم سولانوم نیگروم L با کاربرد بالقوه ی آن در پالایش فلزات مشخص می شود. تحلیل 16S rDNA آشکار کرد که این اندوفیت متعلق به باسیلوس sp است. هورمسیس EB L14 در حضور فلزات سنگین دوارزشی (Cu(II)، Cd(II و (Pb(II در یک غلظت نسبتا کم (10mg/l) مشاهده شد. چنین هرمسیسی اثر جانبی افزایش فعالیت های ناهنجار ATP-آز بود که برای فراهم کردن انرژی برای کمک به کاهش EB L14 سمی بودن فلزات سنگین توسط صادر کردن یون های مثبت طراحی شده بود. در خوابش 24 ساعته، EB L14 توانست بطور خاص 75.78%، 80.48%، 21.25% از (Cd(II)، Pb(II، و (C(II را تحت غلظت اولیه ی 10mg/l جذب می کند. اما، تقریبا هیچ جذب کرومیومی مشاهده نشد. مطالعه ی مکانیسم نشان داد که کارائی های زیست پالایی می تواند بطور گسترده با ممانعت فعالیته ای ATP آز بالا رود. توانایی های سازش عالی و کارائی های زیست پالایی نوید بخش نشان دهنده ی برتری این اندوفیت در زیست پالایی در غلظت های پایین است که می تواند برای توسعه ی سیستم کارآمد حذف فلزات مفید باشد.

ترجمه مقاله زیست پالایی فلزات سنگین توسط رشد انباشتگر فوق العاده اندوفیتیک باکتریوم باسیلوس sp.L14
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله عوامل موثر بر نیازهای مشتری به دسترسی جغرافیایی در تجارت الکترونیک

م رحمانی 1397/01/11 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 19 صفحه

عنوان اصلی: Factors affecting customer needs of geographical accessibility in electronic commerce

عنوان فارسی: عوامل موثر بر نیازهای مشتری به دسترسی جغرافیایی در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن اصلی:

Although, it is generally asserted that electronic commerce (EC) can overcome barriers of distance and lead to the dramatic expansion of markets relative to traditional brick and mortar companies, customer needs of geographical accessibility varies according to characteristics of product, service processes and other relevant factors. In this study, we developed six factors affecting customer needs of geographical accessibility in EC: degree of product tangibility, product standardization, on-line interaction and customization, off-line interaction and customization, price level, and firm reputation. Data for analyses were collected through customer surveys and statistically analyzed through exploratory factor analysis and multiple regression analysis.

قسمتی از متن فارسی:

گرچه، در کل اثبات شده است که تجارت الکترونیک (EC) می تواند بر موانع دوری غلبه کند و منجر به توسعه ی مهیج بازارها نسبت به سازمان ها و ساختارهای سنتی می شود، نیازهای مشتری برای دسترسی جغرافیایی طبق خصوصیات محصول، فرآیند سرویس و دیگر عوامل مرتبط تغییر می کند. ما 6 عامل موثر بر نیازهای مشتری برای دسترسی جغرافیایی در EC را توسعه داده ایم: درجه ی ملموس بودن تولید، استانداردسازی تولید، تعامل و سفارشی سازی آنلاین، تعامل و سفارشی سازی آفلاین، سطح قیمت و شهرت بنگاه. داده ها برای تحلیل از طریق نظر سنجی مشتریان جمع آوری شد و به لحاظ آماری از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

ترجمه مقاله عوامل موثر بر نیازهای مشتری به دسترسی جغرافیایی در تجارت الکترونیک
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله تحلیل مکانیسم تغییرپذیری فولاد SHS تقویت شده با CFRP تحت دگردیسی محوری کامل

م رحمانی 1397/01/09 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 26 صفحه

عنوان اصلی: Plastic mechanism analysis of steel SHS strengthened with CFRP under large axial deformation

عنوان فارسی: تحلیل مکانیسم تغییرپذیری فولاد SHS تقویت شده با CFRP تحت دگردیسی محوری کامل

قسمتی از متن اصلی:

Carbon fibre reinforced polymer (CFRP) strengthening of structures has been gaining increasing interest, traditionally in application with concrete structures, and more recently in application with steel structures. This paper presents experiments and plastic mechanism analysis of steel square hollow section (SHS) tubes strengthened using externally bonded CFRP, deforming in an axi-symmetric collapse mode under quasi-static large deformation axial compression. The fold formation process of the stub column was such that the flat sides formed the well-known roof mechanism. The collapse proceeded progressively by folding about concentrated hinge lines and yielding of the four corners. An expression for the plastic collapse axial load was obtained by equating the total energy absorbed in bending and yielding to the external work carried out during deformation of the composite tube. The predicted instantaneous post-buckling and mean collapse loads are shown to compare well with the experimental results.

قسمتی از متن فارسی:

تقویت پلیمر مسلح فیبر کربن (CFRP) ساختارها توجه فزاینده را، بطور سنتی در عمل با ساختارهای بتونی و اخیرا در عمل با ساختارهای فولادی به خود جلب کرده است. این مقاله آزمایشات وتحلیل مکانیسم تغییرپذیری لوله های فولادی با مقطع تهی مربعی (SHS) تقویت شده را با استفاده از CFRP اتصالی بیرونی که به روش فروپاشی محور-متقارن تحت فشار محوری دگردیسی کامل شبه ایستا تغییر شکل یافته، ارائه می دهد. فرآیند دگردیسی چندلای ستون ریشه ای اینگونه بود که طرف های هموار مکانیسم پوششی را تشکیل دادند. فروپاشی بطور تصاعدی بوسیله ی تاشدن خطوط محوری متمرکز و تسلیم شدگی 4گوشه پیش می رود. یک بیان برای بارگذاری محوری تغییرپذیر بوسیله ی برابری انرژی کل جذب شده در خمیدگی و تسلیم شدگی با کار بیرونی انجام شده در طی دگردیسی لوله ی مخلوط بدست آمد. پیچش آنی پیش بینی شده و متوسط بارگذاری های فروپاشی برای مقایسه با نتایج تجربی نشان داده شدند.

ترجمه مقاله تحلیل مکانیسم تغییرپذیری فولاد SHS تقویت شده با CFRP تحت دگردیسی محوری کامل
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله پیچیدگی های نرم افزاری و تاثیرات آن در سیستم های جاسازی شده هوشمند زمان واقعی

م رحمانی 1397/01/09 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 36 صفحه

عنوان اصلی: Software complexity and its impacts in embedded intelligent real-time systems

عنوان فارسی: پیچیدگی های نرم افزاری و تاثیرات آن در سیستم های جاسازی شده ی هوشمند زمان واقعی

قسمتی از متن اصلی:

Applications of intelligent software systems are proliferating. As these systems proliferate, understanding and measuring their complexity becomes vital, especially in safety-critical environments. This paper proposes a model assessing the impacts of complexity for a particular type of intelligent software system, embedded intelligent real-time systems (EIRTS), and answers two research questions. (1) How should the complexity of embedded intelligent real-time systems be measured?, and (2) What are the impacts of differing levels of EIRTS complexity on software, operator and system performance when EIRTS are deployed in a safety-critical large-scale system? The model is tested and operationalized using an operational EIRTS in a safety-critical environment. The results suggest that users significantly prefer simple decision support and user interfaces, even when sophisticated user interfaces and complex decision support capabilities have been embedded in the system. These results have interesting implications for operators using complex EIRTS in safety-critical settings.

قسمتی از متن فارسی:

کاربردهای سیستم های نرم افزاری هوشمند زیاد است. همانطور که این سیستم ها توسعه می یابد، درک و اندازه گیری پیچیدگی آن ها ضروری می شود، بویژه در محیط های ایمنی بحرانی. این مقاله مدلی را پیشنهاد می دهد که اثرات پیچیدگی را برای یک نوع خاص از سیستم نرم افزاری هوشمند، سیستم های هوشمند جاسازی شده ی زمان واقعی (EIRTS) است و به دو سوال پژوهشی پاسخ می دهد. 1) پیچیدگی سیستم های هشومند جاسازی شده ی زمان واقعی چطور باید سنجیده شود و 2) وقتی EIRTS در سیستم بزرگ مقیاس ایمنی بحرانی استقرار یابد، اثرات سطوح مختلف پیچیدگی EIRTS روی عملکرد نرم افزار، عملگر و سیستم چیست؟ مدل آزمون شد و با استفاده از یک EIRTS کاربردی در یک محیط ایمنی بحرانی عملی شد. نتایج اشاره به این داشت که کابران بطور قابل توجهی پشتیبانی تصمیم گیری ساده و رابط های کاربری را ترجیح می دهند، حتی وقتی رابط های کاربری تصنعی باشند و توانائی های پشتیبانی تصمیم گیری پیچیده در سیستم جاسازی شود. این نتایج دلالت های مورد توجهی برای عملگرها با استفاده از EIRTS پیچیده در محیط های ایمنی بحرانی دارد.

ترجمه مقاله پیچیدگی های نرم افزاری و تاثیرات آن در سیستم های جاسازی شده هوشمند زمان واقعی
خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ترجمه مقاله طرح توجیهی کارواش ماشینهای سواری

م رحمانی 1397/01/09 دسته بندی : مقالات ترجمه شده 1
تعداد صفحات : 19 صفحه

عنوان اصلی: NEZA RIDES CAR WASH

عنوان فارسی: طرح توجیهی کارواش ماشینهای سواری

قسمتی از متن اصلی:

Neza Rides will be providing customers with three services: exterior car washing, interior cleaning, and detailing. Neza Rides will have competitors that are also trying to offer a high quality service for a reasonable rate. But most are trying to compete on price alone. Neza Rides' will have the ability to provide a high quality service, both in regards to the actual washing as well as customer service which is all based on their ability to find the best employees. Hiring the best employees is cost effective because it decreases HR costs associated with turnover and other employee costs. Hiring the best employees and making sure that they are well taken care of ensures that they in turn take care of the customers. Study after study proves that a happy employee is far more likely to provide the highest level of customer service compared to an employee who is not happy and feels that they are being taken advantage of.

قسمتی از متن فارسی:

Neza Rides به مشتریان 3 سرویس را ارائه می دهد: شستشوی ظاهر ماشین، پاکسازی داخلی و جزئیات. Neza Rides رقیبانی دارد که آنها هم سعی می کنند تا سرویس هایی با کیفیت بالایی را با یک نرخ معقول ارائه دهند. اما اغلب آنها سعی می کنند تا تنها روی قیمت رقابت کنند. Neza Rides این توانایی را خواهد داشت که یک سرویس با کیفیت بالا را ارائه دهد، هم در رابطه با شستشوی واقعی و هم خدمات مشتری که همه براساس توانایی آنها برای یافتن بهترین کارگران است. استخدام بهترین کارگران مقرون به صرفه است، زیرا هزینه های HR همبسته با تغییر و تبددیل و دیگر هزینه های کارگری را کاهش می دهد. استخدام بهترین کارگران و اطمینان یافتن از اینکه رسیدگی کامل به آنها صورت گرفته، تضمین می کند که آنها به نوبه ی خود مراقب مشتریان باشند. بررسی های مکرر ثابت می کند که یک کارگر شاد بسیار بیشتر احتمال دارد تا سطح بالاتری از سرویس مشتری را ارائه دهد، در مقایسه با کارگری که شاد نیست و احساس می کند که آنها مزایای او را گرفته اند.

ترجمه مقاله طرح توجیهی کارواش ماشینهای سواری
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...